Effektiv Logistik

SCA Logistics är specialiserad på transport av skogsprodukter med ett komplett distributionsnät för hav, landbaserad och järnvägstransporter i hela Europa. I nära samarbete med SCA Logistics, kan logistiska enheter på våra fabriker snabbt leverera våra produkter över hela Europa och andra delar av världen.

Tillförlitlighet, enkelhet och hög transportkvalitet i kombination med en framträdande miljöprofil omsluter vårt distributionssystem. Transporterna ska fungera som ett kontinuerligt flöde i harmoni med kundens behov och produktionsprocesser.

Produktutveckling – R&D Centre

Genom ett kundorienterat utvecklingsarbete vill vi förbättra kundernas och vår egen konkurrenskraft. Samarbete med våra kunder har därför högsta prioritet i vår produktutveckling.

Expertisen inom R&D Centre täcker hela värdekedjan från råvara till slutprodukter. Vår långa tradition inom FoU vid SCA innebär att vi har en gedigen erfarenhet av detta.

SCA R & D Centre fokuserar på effektiva processer för både massa- och papperstillverkning. Vi använder vår kompetens ända ner till den ren fibernivå för att optimera råvaran i våra massa- och pappersprodukter. För att stödja detta har vi högt kvalificerade ingenjörer och ett omfattande utbud av instrument och maskiner för fysisk och kemisk massa och pappersprovning. Vi använder också ett brett utbud av väl utvecklade metoder och tekniker för många olika områden.

Vi samarbetar med forskningsinstitut, universitet och ett antal maskin- och kemiska leverantörer.

Arbetet sker i nära samarbete med forskningsinstitut, universitet och maskin- och kemikalieleverantörer.

Miljöservice

Våra produkter har en mycket stark miljöprofil och vi har utvecklat stor kompetens inom områden som TCF, kolspår och miljömärkning.

SCA erbjuder miljöservice och samarbete inom områden som:

  • FSC®- och PEFC™-certifiering
  • Ska du FSC-certifiera din produkt? Vi kan hjälpa dig med praktiska frågor och reda ut de olika kriterier som gäller vid FSC-märkning
  • Miljömärkning - uppfyller era produkter kriterierna som är fastställda för olika typer av miljömärkningar? Vi kan hjälpa dig med beräkningarna
  • Carbon Footprint - olika standarder och metoder för att beräkna koldioxidavtryck etableras och vi erbjuder skicklig kompetens inom detta område
  • Miljöfrågeformulär
  • Produktsäkerhetsstandarder
  • Miljöanalys i vårt certifierade laboratorium

Kontakta oss

Jörgen Bergström, Östrand.
Utvecklingschef, Produktchef, Star (CTMP)