FSC®

Forest Stewardship Council®

System för certifiering av hållbart skogsbruk diskuteras fortfarande i den globala skogsindustrin. WWF, till exempel, har meddelat internationella finansvärlden att investera i skogsbolag som har erhållit Forest Stewardship Council (FSC) certifiering.

SCAs svenska skogar certifierades enligt FSC systemet i januari 1999. Forest Stewardship Council uppdrag är att uppnå miljövänligt, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftiga skogsbruk över hela världen. FSC erbjuder ett trovärdigt skogscertifieringssystem för att uppnå detta mål.

SCA är en av de första massatillverkarna att erbjuda stora volymer FSC-certifierade produkter. Detta bekräftar att vi uppfyller kriterierna för att genomföra ett ansvarsfullt skogsbruk.

Alla våra produkter upprätthållaer ett FSC spårbarhetscertifikat. Att vara FSC-certifierad visar att du uppfyller de högsta sociala och miljömässiga standarder på marknaden.

5 steg mot FSC-certifiering

FSC utfärdar inte själva certifikat utan processen utförs av oberoende organisationer, så kallade certifieringsorgan. Endast FSC-ackrediterade certifieringsorgan är behöriga att utfärda FSC certifikat.

  • Kontakta ett eller flera certifieringsorgan. De kommer att ge dig information om kraven för FSC-certifiering.

  • Underteckna sedan ett avtal med certifieringsorganet.

  • En certifieringsrevisionen sker för att bedöma företagets kvalifikationer för certifiering

  • Baserat på en revisionsrapport tar sedan certifieringsorganet certifieringsbeslutet

  • Om beslutet är positivt får man ett FSC-certifikat. Om inte kan företaget genomgå ytterligare granskningar efter att ni har genomfört de ändringar som föreslås i certifieringsrapporten

  • Dessa steg görs oberoende av om det gäller ett skogsbruk eller ett spårbarhetscertifikat

 

PEFC™

SCA erbjudande massaprodukter certifierade enligt PEFC™-standarden. Genom att tillämpa båda skogscertifieringssystemen ser vi till att uppfylla alla kunders behov.

PEFC™ är en oberoende, icke-vinstdrivande, icke-statlig organisation som grundades 1999, som främjar ett hållbart skogsbruk genom en oberoende tredjepartscertifiering. PEFC™ garanterar köpare av skogsindustriprodukter att produkterna kommer från ett hållbart skogsbruk.

TCF

TCF betyder helt klorfri blekning, vilket innebär att inget klor alls används i blekningsprocessen. Denna blekningsmetod producerar inte klorämnen. De blekkemikalier som används är väteperoxid och ozon har endast vatten och syre som restprodukter.

TCF ger också möjlighet till lägre vattenförbrukning och helt slutna processer som ökar energieffektiviteten och resulterar i lägre utsläpp till vatten.

Kosher

Vi har certifiering som verifierar att våra olika massor kan användas i livsmedelsproduktion som uppfyller Kosher kriterier, till exempel när vår massa används för filter eller tepåsar. Certifikatet bekräftar att inga animaliska produkter används i vår tillverkning.