Östrands som industriområde härstammar från 1868 när ett sågverk byggdes på platsen. I samband med bildandet av SCA – Svenska Cellulosa Akitebolaget - beslutade finansmannen Ivar Kreuger 1929 att bygga en sulfatfabrik vid Östrand. Då var den Europas största sulfatfabrik. SCAs historia går tillbaka till ett antal 1600-talsföretag, när vattendrivna sågar revolutionerade produktiviteten.

2014–2018

I september 2014 bildas Förprojekt Helios. Efter ett års intensiv förprojektering får SCA Östrand tillstånd att bygga ut produktionen till 900 000 ton. Efter detta följer knappt tre års planerande och byggnation för att Q2 år 2018 köra igång en ny fabrik med dubbelt så hög kapacitet.

2012

Bildande av gemensam underhållsavdelning för Östrand, Ortviken och Tunadal.

2011

Start av nytt vitlutsfilter.Konvertering av pellets till pulver för bränsle till mesaugn och ångpanna.Nya mesaugnen togs i drift i november 2011.

2006

Den 9 oktober tas den nya sodapannan i drift och strax därefter även turbinen.

2004

Östrands nya reningsanläggning för avloppsvatten tas i full drift. Beslut tas om att bygga ny sodapanna och ångturbin, en investeringen på 1,6 miljarder kronor.

2003

Östrands nya kaj börjar ta emot fartyg.

2002

Östrands lövmassaepok avslutas efter 56 år. Nu inriktas produktionen helt och hållet på barrsulfatmassa.

2001

Efter en omfattande ombyggnation av ångpannan får Östrand högre kapacitet för att elda biobränsle vilket minskar behovet av eldningsolja med 80 procent.

2000

Östrand får sitt spårbarhetscertifikat enligt FSC, Forest Stewardship Council.

1996

SCA lanserar Libresse med Östrands airlaid som absorptionskärna.

1995

Östrand får ett nytt, långt slutet blekeri där massan bleks helt utan klorkemikalier.

1992

Östrand börjar tillverka airlaid, en produkt med extremt god uppsugningsförmåga som bl a används i dambindor.

1991

En ny torkmaskin, som ersätter de fyra gamla, tas i drift.

1983

Kloralkaliefabriken läggs ner.

1982

Östrands CTMP-fabrik tas i drift.

1979

SCA tar beslut om projekt Ö80, som innebar en total teknisk förnyelse av Östrand med ny bark- och flishantering, ny fiberlinje, ny kemikalieåtervinning och sodapanna samt upprustning av blekerierna.

1961

Ett nytt blekeri tas i drift för hela fabriken.

1946

Östrand börjar tillverka björksulfatmassa.

1945

Blekning av sulfatmassan installeras på en av de fyra produktionslinjerna. En kloralkaliefabrik byggs för att kunna producera egna blekkemikalier.

1936

Sulfatfabriken byggs ut och kapaciteten uppgår till 140 000 årston. Östrand var därmed Europas största sulfatfabrik.

1932

Den första massan kokas.

1929

Finansmannen Ivar Kreuger beslutar att bygga en sulfatfabrik vid Östrand omedelbart efter bildandet av SCA, Svenska Cellulosa Aktiebolaget.

1868

Östrands industriella verksamhet inleds då ett sågverk anläggs på platsen. Sågverket brinner ner 1913.