SCA satsar 7,8 miljarder kronor i Östrands massafabrik i Timrå kommun. Den nya fabriken, som kommer att starta i juni 2018, kommer att bli en fabrik i världsklass när det gäller produktkvalitet, miljö och konkurrenskraft.

SCA R&D Centre, SCA Forest Products. rodannons.
Different Values BAM16

Stor industriinvestering

Det är en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna och den största i Norrland någonsin. SCA Östrand fördubblar sin produktionskapacitet från 430 000 ton till 900 000 ton och får den största produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen.

Projektet har fått namnet Helios, efter solens gud i den grekiska mytologin. Genom Helios får Timrå och Norrland en massafabrik som i decennier framåt kommer att skapa tillväxt, sysselsättning och välfärd i Norrland.

Östrands massafabrik producerar idag 430 000 ton blekt barrsulfatmassa. Efterfrågan på blekt barrsulfatmassa är stor på grund av en växande efterfrågan på mjukpapper. Östrand producerar också 95 000 ton kemisk termomekanisk massa - CTMP - för bland annat hygien- och förpackningsprodukter.

SCA Östrand är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001 samt energicertifierat enligt ISO 50001. Östrand har också spårbarhetscertifikat enligt FSC® och PEFC™ och kan producera FSC®- och PEFC™-certifierad pappersmassa.

SCA Östrand har ett stort miljöfokus och god miljöprestanda är viktigt för våra kunder. Östrand kommer att utrustas med den senaste tekniken för att minimera utsläpp till luft och vatten. Den nya anläggningen kommer bli ledande i fråga om resurshushållning och kommer att generera ett energiöverskott som säljs i form av grön el och fjärrvärme. Kunderna kommer att bli erbjudna både TCF- (helt klorfri) och ECF-massa producerad med råvara från ett hållbart skogsbruk. SCA Östrand har 215 anställda (exkl SCA Underhåll).

Fakta om projektet 

Läs mer om expansionen av Östrands massafabrik

Produktionen Östrand

Vid SCA Östrand produceras blekt sulfatmassa och CTMP-massa.

Massan används i första hand till SCAs egna produkter, t ex bindor, tryckpapper, förpackningar och torkpapper. En del av produktionen går också till externa kunder, d v s pappersbruk både i Sverige och övriga världen.

Vid tillverkningen av sulfatmassa kokar man vedflis till massa som sedan bleks med väteperoxid och syrgas för att man ska få en så ren cellulosafiber som möjligt. Från veden utvinner vi även råterpentin.

Vid tillverkning av CTMP-massa används vedflis som behandlas med natriumsulfit och ånga innan den mals till massa som sedan bleks med väteperoxid. Natriumsulfiten tillverkar vi själva från svaveldioxid och natriumhydroxid.

Svaveldioxid är en kondenserad gas som klassas som giftig. Natriumhydroxid är enbart frätande. Väteperoxid är både oxiderande och frätande medan syrgas är enbart oxiderande. Råterpentin är en brandfarlig vätska.

Väteperoxid och svaveldioxid transporteras till Östrand med tankbilar. Natriumhydroxiden däremot kommer med båt till Östrand och råterpentinen lastas ut med båt. Till Östrand transporteras även råterpentin från Ortviken med lastbil. Syrgasen kommer med lastbil till Östrand. Kemikalierna lagras i cisterner på Östrand.

Fakta i siffror

Kapacitet

  • Sulfatmassa 430 000 ton

  • CTMP 95 000 ton

  • Grön el 460 GWh

Miljöfakta

  • FSC- och PEFC-certifierade produkter

  • Helt klorfri

  • Miljöledningssystem ISO 14001

  • Kvalitetsledningssystem ISO 9001

  • Energiledningssystem ISO 50001

  • Med den nya sodapannan minskar SCA Östrand den årliga förbrukningen av eldningsolja med 17 000 m³, vilket i sin tur innebär en 80-procentig minskning av kolspåret.

Antal anställda:

233 exklusive SCA Underhåll