Efter en mycket bra produktion under hela året 2015 slog vi det gamla rekordet med 14 000 ton totalt. Vi producerade 428 600 ton Celeste och 95 800 ton Star.

Båda produktionslinjerna översteg tidigare årsbästa. Detta beror på goda arbetsinsatser av alla anställda i produktionen, våra kontinuerliga förbättringar och att vi har arbetat i flera år för att standardisera våra arbetsmetoder.