LCA (livscykelanalys) är en metod för att analysera miljöpåverkan av produkter och tjänster som tar hänsyn till produkters hela livscykel. En viktig styrka hos LCA är att den studerar hela produktsystem och därmed gör det möjligt för företag att undvika att mildra en miljöpåverkan på bekostnad av en annan.

Ett koldioxidavtryck (kolspår) är den totala effekten en produkt eller en tjänst har på utsläppen av växthusgaser, varav koldioxid är den viktigaste. För att beräkna ett kolspår måste du göra en livscykelanalys av din produkt.

SCA Östrands produkter kan förbättra dina produkters LCA mycket. Speciellt kolspårsvärdet.