Alla våra produkter har en mycket stark miljöprofil. Massan bleks på ett miljöanpassat sätt, helt fri från klor. Våra 2,6 miljoner hektar skogsmark gör det möjligt att hitta rätt råvara till rätt produkt. Vi anpassar även våra skötselmetoder så att inte mark, luft eller vatten tar skada. Vi jobbar med att bevara den biologiska mångfalden, det vill säga ser till att djur och växter kan fortsätta att leva i våra skogar. Allt levande i skogen i dag måste också finnas där i morgon. Med denna filosofi blev det naturligt för SCA att få FSC-certifiering under 1999.

Vi har producerat massa i nästan 100 år. Fortfarande kan våra forskare och tekniker utveckla nya egenskaper i träfiber. Det kräver så klart en hel del erfarenhet, professionell expertis och forskning för att utnyttja alla de möjligheter som träfiber ger.

Vi skulle till och med gå så långt som att kalla vårt träfiberkunnande en konst!

Hållbart arbete

Vårt välskötta skogsinnehav tillsammans med energieffektiva processer och optimerade transporter gör det möjligt för oss att minska vår klimatpåverkan. En trädstam från SCAs skogsmark används till 100 procent, antingen till produkter eller till energi. Eftersom SCA äger sågverk, massa- och pappersbruk och tillverkar skogsbaserade biobränslen, samverkar allt i ett effektivt system.

Läs mer om vårt miljöarbete
SCA Graphic Sundsvall AB
Östrands massafabrik