Daniel Solberg, utvecklingsingenjör vid SCA Östrand, SCA Forest Products. Daniel är även delaktig i Leanprojektet.
Namn

Daniel Solberg

Titel

Teknisk kundtjänst, Star & Celeste

Telefon

+46 70 509 11 04