Sälj och marknad

Henning Ellstrom, Östrand.
Henning Ellström
Sälj- och Marknadsdirektör
Arvid Eriksson
Försäljningschef Tissue
Johan Malker, marknad, SCA Östrand, SCA Forest Products.
Johan Malker
Försäljningschef Norden, Storbritannien
Jörgen Bergström, Östrand.
Jörgen Bergström
Utvecklingschef, Produktchef, Star (CTMP)
Jessica Sjöberg. Massamarknad.
Jessica Sjöberg
Produktchef, Celeste (NBSK)
Johanna Linden
Johanna Lindén
Assistent
Lotta Suneson, Östrand.
Lotta Suneson
Kommunikatör

Marknadsadministration

Therese Eriksson, marknad, SCA Östrand, SCA Forest Products.
Therese Eriksson
Försäljningsadministrationschef
Massamarknad.
Maria Bardén
Marknadsassistent
Ann-Kristin Johansson. Massamarknad.
Ann-Kristin Johansson
Marknadsassistent
Claudia Pensabene, marknad, Östrand.
Claudia Pensabene
Marknadsassistent
Catarina Gustafsson, Östrand.
Catarina Gustafsson
Marknadsassistent

Teknisk kundtjänst

Jörgen Bergström, Östrand.
Jörgen Bergström
Utvecklingschef, Produktchef, Star (CTMP)
Jessica Sjöberg. Massamarknad.
Jessica Sjöberg
Produktchef, Celeste (NBSK)
Linus Babar, utvecklingsavdelningen, Östrand.
Linus Babar
Utvecklingsingenjör
Nils Sahlin
Kvalitetsingenjör
Paul Wallstabe, Östrand.
Paul Wallstabe
Produktspecialist