Vår terminal i Sundsvall och SCA Logistics huvudkontor ligger precis utanför Sundsvall på den vackra svenska ostkusten. Terminalen byggdes 1967.

Terminalen hanterar alla typer av gods, men en övervägande del av godset utgörs av skogsindustriprodukter såsom massa, papper och trävaror. Containrar och bulkgods svarar också för en betydande andel av volymen.

Huvuddelen av godsflödet går till och från traktens industrier. Två tredjedelar av det gods vi hanterar fraktas runt världen till havs. Övrigt gods transporteras till kunderna på väg och järnväg.

Terminalens placering i Tunadalshamnen är perfekt, med det öppna havet strax utanför, och angöringen i hamnen är snabb och effektiv. Närheten till större vägar norrut, söderut och västerut samt järnvägsanslutningen gör terminalen mycket flexibel, och låter våra kunder välja det transportmedel som passar bäst för deras distribution.

Tjänster

Tjänster
Lagerhållning
Stuveri
Containergård
Spedition
Tullklarering
 Skeppsklarering

Utrustning

Utrustning
Två vattennivåanpassade roro-ramper
Mobilkranar
Containerkranar
Gaffeltruckar
Reachstackers
Terminaltraktorer och translifters