Terminalen som öppnade i juli 1967 är byggd för att hantera alla typer av gods, från roro-fartyg, containrar och bulklaster till specialfartyg. Terminalen i Rotterdam har ägts av SCA men såldes under hösten 2019 till Matrans Holdings.

Rotterdam är Europas största hamn med det högsta antalet containeravgångar. Vår samarbets-terminal ligger i Eemhaven, som är Nordeuropas mest utbyggda knutpunkt för närsjöfart. Lastning och lossning av alla typer av fartyg i våra dockor är snabb och effektiv.

Hamnen har en utmärkt anslutning till Nordsjön utan slussar, broar eller tidvattenbegränsningar och använder den mest avancerade hamntekniska utrustningen. Det går enkelt, smidigt och snabbt att navigera in till terminalen. Vi har även utmärkta anläggningar för transport på järnväg och väg.

Till och från Rotterdam fraktar vi gods över hela världen med container eller fartyg eller kör det vidare genom Europa med lastbil, pråm eller tåg. Vi hanterar alla typer av skogsindustriprodukter och allmänt gods som transporteras till och från Nordamerika, Asien och Skandinavien.

Vi hanterar även stora volymer gods som fraktas med container över hela världen och vidarebefordrar stora mängder av annat gods till Mellansverige och norra Sverige.

Tjänster

Tjänster
Lagerhållning
Stuveri
Spedition
Tullklarering
Containergård
Skeppsklarering
Tullmagasin

Utrustning

Utrustning
Vattennivåanpassning roro-ramp
Brokranar med kapacitet på 65 ton
Mobilkran
Gaffeltruckar med kapacitet på 2-42 ton
Terminaltraktorer och translifters