Vårt RoRo-system bygger på kassettlastning. Kassettsystemet gör att vi kan surra lasten i land, vilket gör både lastning och påföljande lossning snabbare. Systemet minimerar också lasthanteringen. I många fall levereras godset direkt från kassetten till kunden utan att det krävs mellanlagring. En kassett är en upprätt stålplattform med en lastkapacitet om 60 ton. Den är 12,25 m lång och 2,60 m bred.

Rullande enheter

Om du har en rullande enhet som går att köra, oavsett om det är en grävmaskin, hjullastare, bil eller ett släp, kan vi frakta det till och från Sverige.

Projektgods

Spara in kostnaderna för långa, dyra vägtransporter. Vi tar ditt projektgods närmare slutdestinationen för att göra din verksamhet mer konkurrenskraftig. Skicka dina vindkraftverk, generatorer och gruvutrustning med båt via oss.

RoRo-rutten

För bokning och information om frakt, kontakta vår säljavdelning så hjälper de dig vidare.

SCA Logistics medarbetare säljavdelningen:

Sandra Lindroos, sandra.lindroos@sca.com