Sourcing & Logistics.
Namn

Sara Holappa Jonsson

Titel

Kommersiell assistent Väg, järnväg och associerade terminaler

Telefon

+46 60 19 35 95