Magnus Svensson, SCA Logistics, SCA Forest Products.
Namn

Magnus Svensson

Titel

Inköps- och Logistikdirektör

Telefon

+46 60 19 35 41