Charlotta Lindberg, miljöingenjör, SCA Ortviken, SCA Forest Products.
Namn

Charlotta Lindberg

Titel

Miljöingenjör

Telefon

+46 60 19 40 63

Mobil

+46 70 663 86 19