Namn

Martin Lindqvist

Information

(1962)
Civ ek
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.

Mer om Martin Lindqvist

Andra uppdrag:
Verkställande direktör och koncernchef för SSAB sedan 2011. Innehaft ett flertal ledande befattningar inom SSAB sedan 1998, bl.a. affärsområdeschef, divisionschef och CFO & finansdirektör. Tidigare chefscontroller i NCC. Styrelseledamot i Industriarbetsgivarna och BasEL. Tidigare styrelseledamot i Indutrade AB.