Namn

Martin Lindqvist

Information

(1962)
Ingenjör och civilekonom
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.
Invald: 2017

Mer om Martin Lindqvist

Andra uppdrag: 
VD och koncernchef för SSAB AB. Styrelseordförande Jernkontoret. Styrelseledamot i Industriarbetsgivarna, Stål och Metall och Svenskt Näringsliv (suppleant). Tidigare ledande befattningar inom bl a SSAB och NCC.