Namn

Pär Boman

Titel

Ordförande i styrelsen

Information

(1961)
Ordförande i styrelsen sedan 2015
Ingenjör, ekonomexamen, Ek dr hc
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 
Invald: 2010
B-aktier: 10 000

Mer om Pär Boman

Andra uppdrag:
Styrelseordförande i Svenska Handelsbanken AB och Essity AB, vice styrelseordförande i AB Industrivärden. Styrelseledamot i Skanska AB. Tidigare vd i Handelsbanken under perioden 2006-2015.