Namn

Pär Boman

Titel

Ordförande i styrelsen

Information

(1961)
Ordförande i styrelsen sedan 2015
Ingenjör, ekonomexamen, Ek dr hc
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 
Invald: 2010
A-aktier: 1000

Mer om Pär Boman

Andra uppdrag:
Styrelseordförande i Svenska Handelsbanken AB, styrelseordförande i Essity AB, vice styrelseordförande i AB Industrivärden och styrelseledamot i Skanska AB. Tidigare vd och koncernchef i Handelsbanken. Andra ledande befattningar inom Handelsbanken under tiden 1998–2002.