Namn

Charlotte Bengtsson

Information

(1971)
Civ ing, teknologie licentiat och teknologie doktor i Stål- och träbyggnad. 
Oberoende i förhållande till SCAs större ägare.

Mer om Charlotte Bengtsson

Andra uppdrag:
Verkställande direktör på forskningsinstitutet Skogforsk sedan 2015. Tidigare enhetschef för Träteknik och träbyggande på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och dessförinnan forskare/projektledare inom träbyggande vid SP. Adjungerad professor i träbyggnadsteknik vid Linnéuniversitetet.