Namn

Charlotte Bengtsson

Information

(1971)
Civilingenjör väg- och vattenbyggnad, Tekn. doktor i stål- och träbyggnadsteknik
Oberoende i förhållande till SCAs större ägare.
Invald: 2017

Mer om Charlotte Bengtsson

Andra uppdrag:

VD för Skogforsk och adjungerad professor i träbyggnadsteknik vid Linnéuniversitetet. Styrelseledamot i Södras forskningsstiftelse, Norrskogs forskningsstiftelse, Nils och Dorthi Troedssons forskningsstiftelse samt jurymedlem i Schweighofer Prize, Österrike.