Namn

Bert Nordberg

Information

(1956)
Ingenjör
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.
Invald: 2012
B-aktier: 16 800

Mer om Bert Nordberg

Andra uppdrag:
Styrelseordförande i Vestas Wind Systems A/S. Styrelseledamot i Essity AB, AB Electrolux och SAAB AB. Tidigare olika chefsbefattningar inom Digital Equipment Corp respektive Ericsson. 2009-2012 vd i Sony Ericsson Mobile Communications AB.