Namn

Ulf Larsson

Titel

VD

Telefonnummer

+46 60 19 46 46

Epost

Adress

SE-851 88 SUNDSVALL

Plats

Skepparplatsen 1

Information

Jägmästare

VD och koncernchef i SCA
Oberoende i förhållande till SCAs större ägare.
Anställd sedan: 1992
Invald: 2017
B-aktier: 85 000

Mer om Ulf Larsson

Andra uppdrag:
Styrelseledamot i Skogsindustrierna, Handelsbanken Region Umeå, CEPI, ledamot i Insynsrådet Västernorrlands län och styrelsesuppleant Industriarbetsgivarna. Tidigare vd för SCA Forest Products AB 2008-2016 samt andra ledande befattningar bl a inom SCA Skog, SCA Timber och Domänverket.