Katarina Nilsson, chefsjurist.
Namn

Katarina Nilsson

Titel

Chefsjurist

Mobil

+46 73 920 56 05

Adress

SE-851 88 SUNDSVALL

Plats

Skepparplatsen 1