Anders Edholm, kommunikationsdirektör.
Namn

Anders Edholm

Titel

Hållbarhets- och kommunikationsdirektör

Telefon

+46 60 19 32 12

Mobil

+46 73 073 86 89

Adress

SE-851 88 Sundsvall

Plats

Skepparplatsen 1