ans Wentjärv, ordförande GS Rundviks sågverk.
Namn

Hans Wentjärv