Sågverksoperatör, Marija Dahlstedt, SCA Wood, Bollsta sågverk

Marija Dahlstedt, SCA Wood, Bollsta sågverk