SCA deltar varje år i Tekniksprånget. Det är praktikprogrammet som riktar sig till ungdomar som nyss gått ut gymnasiet och funderar över fortsatta studier. SCA har medverkat sedan starten 2012, och programmets syfte är bland annat att locka fler till tekniksektorn.

Årets deltagare började på SCA-enheterna i augusti. En tidig aktivitet vara att träffa Marie Eriksson, Malin Westrin från HR och Ulf Wallin från kommunikation för en gemensam introduktion.

I höst kommer ”våra fem tekniksprångare” att vara fördelade inom våra verksamheter på R&D Centre och Inköp & Logistik. Förutom sin praktik på arbetsplatsen kommer de även att få möjliheter att göra studiebesök. Det ingår även en personlig uppgift om hur SCA som arbetsgivare kan bli mer attraktivt för ungdomar.

– På SCA finns många spännande yrken och många yngre är intresserade av hållbarhetsfrågor och där har ju skogen många spännande områden. Givetvis vill vi också att de ska trivas och bli lockade att söka högre tekniska utbildningar efter sin tid hos oss, säger Malin Westrin, HR-specialist och samordnare för SCAs deltagande i Tekniksprånget.

Årets deltagare, från vänster: Elin Stål, Emma Solberg, Daniel Andersson, Clara Nordberg och Jack Ydehall.

– Jag kommer att ägna mig åt logistikfrågor på SCA Logistics  och det rör då alla SCAs Ro/Ro-fartyg. Det blir främst arbete med externa kunders gods till och från Sverige. Uppdraget innebär allt från att ta emot en bokning till slutsteget med fakturering, säger Jack Ydehall som är en av årets ”tekniksprångare”.

– Mitt uppdrag på SCA R&D Centre rör pappersfysik inom kraftlinerområdet. Det gäller bland annat styrkeprover och ett pågående projekt inom det området, säger Clara Nordberg som också är en av årets ”tekniksprångare”.

– Jag har samarbetat med ”tekniksprångarna” sedan SCAs var med första gången. I kommer vi att ha tre stycken hos oss och det ska bli jätteroligt. Jag måste säga att det alltid har varit en stor förmån och få vara tillsammans med ungdomarna. De är fantastiskt duktiga. På Logistics ser vi till att erbjuda uppdrag som är rätt lika de uppgifter som våra fasta medarbetare har. De får alltså möjlighet att prova olika delar inom speditionsjobbet och flera ”tekniksprångare” har genom åren jobbat extra efter slutförd praktiktid som exempelvis sommarvikarier eller när våra medarbetare haft arbetstoppar och vi behövt extrapersonal. Det är ett gott tecken att de kommer tillbaka till oss, och våra personalgrupper tycker också det känns roligt när vi får förstärkning och de får möta bekanta och nya ansikten, säger Ellenor Nordberg som är avdelningschef på SCA Logistics.

– Det är värdefullt för oss som företag att vi får möjlighet att ta emot ungdomar som står inför sitt yrkesval, säger Marie Eriksson. Jag vill också rikta ett extra stort tack till våra handledare som ser till att ungdomarna får arbetsuppgifter som både utvecklar dem och är till nytta för organisationen. Jag upplever också att med ökad kunskap och erfarenhet av Tekniksprånget blir det allt lättare att ordna praktikplatser och handledare.

Fakta om Tekniksprånget
Fokus för Tekniksprånget är ungdomar som läst teknisk eller naturvetenskaplig linje på gymnasiet och nu vill känna sig för inom tekniksektorn. Detta kan sedan underlätta beslutet att söka sig vidare till en teknisk utbildning på högskola eller universitet.

Programmet riktar sig till ungdomar som genomfört gymnasiets naturvetenskaps- eller teknikprogram med godkända betyg och är under 21 år.

I och med årets juniortraineer har SCA under åren 2012-2021 tagit emot ca 70 praktikanter som på olika sätt fått bekanta sig med våra verksamheter.

Formellt drivs Tekniksprånget av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA. SCA har varit med sedan starten 2012. I de flesta fall har deltagarna varit i Sundsvallsområdet på någon av fabriksverksamheterna, R&D Centre eller SCA Logistics. Även labbet i Munksund har varit praktikplats.

Statistiken visar att ca 83 procent väljer att studera efter Tekniksprånget och av dem är det 78 procent som väljer en högre teknisk utbildning.

Mer om Tekniksprånget:

Läs en intervju med Alice Gunnarsson, tekniksprångare på SCA 2020

Christian Kugge, en av SCAs tidigare handledare/mentorer för Tekniksprånget

Sök till Tekniksprånget, SCA deltar varje höst och ansökan sker på våren.