Tekniksprånget har precis startat med en ny omgång. Det är praktikprogrammet som riktar sig till ungdomar som nyss gått ut gymnasiet och funderar över fortsatta studier. SCA har medverkat sedan starten 2012, och programmets syfte är bland annat att locka fler till tekniksektorn.

Årets deltagare började på SCA-enheterna den 2 september. Under sin andra dag fick de träffa Marie Eriksson och Maria Sundvall från HR och de fick då en gemensam introduktion.

I höst kommer ”våra tekniksprångare” att vara fördelade så att det finns en deltagare på BioNorr, Ortviken och Inköp & Logistik. På R&D Centre och Östrand finns två vardera. Förutom sin praktik på arbetsplatsen kommer de även att få kompletterande uppgifter att jobba med och även möjlighet att göra studiebesök.
– Den personliga uppgiften blir att beskriva hur SCA ska bli en mer attraktiv arbetsgivare, säger Maria Sundvall som tillsammans med Marie Eriksson är SCAs samordnare av Tekniksprånget. Hela gruppen ska även genomföra två skolbesök på högstadie- eller gymnasienivå. Alla deltagare kommer också att få möjlighet att se andra SCA-verksamheter genom studiebesök, det gäller även arbetsplatser som inte har någon deltagare i Tekniksprånget. Besöken bokar de själva in tillsammans med sina handledare.

Årets deltagare, andra raden från vänster: Leonard Sundelin, Bio Norr, Jenny Schmidt, Östrand, Klara Jonsson, Östrand, Elvira Madeling, R&D Centre, Evelina Hammar, Inköp och Logistik. Främre raden: Stina Svensk, Ortviken and Albin Johansson, R&D Centre.

I och med årets juniortraineer har SCA under åren 2012-2019 tagit emot 65 praktikanter som på olika sätt fått bekanta sig med våra verksamheter.
– Det är värdefullt för oss som företag att vi får möjlighet att ta emot ungdomar som står inför sitt yrkesval, fortsätter Maria. Vi hoppas givetvis de blir inspirerade att söka högre tekniska utbildningar efter sin tid hos oss. Jag vill också rikta ett extra stort tack till våra handledare som ser till att ungdomarna får arbetsuppgifter som både utvecklar dem och är till nytta för organisationen. Jag upplever också att med ökad kunskap och erfarenhet av Tekniksprånget blir det allt lättare att ordna praktikplatser och handledare.

Fakta om Tekniksprånget
Fokus för Tekniksprånget är ungdomar som läst teknisk eller naturvetenskaplig linje på gymnasiet och nu vill känna sig för inom tekniksektorn. Detta kan sedan underlätta beslutet att söka sig vidare till en teknisk utbildning på högskola eller universitet.

Formellt drivs Tekniksprånget av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA. SCA har varit med sedan starten 2012. I de flesta fall har deltagarna varit i Sundsvallsområdet på någon av fabriksverksamheterna, R&D Centre eller SCA Logistics. Även labbet i Munksund har varit praktikplats.

Statistiken visar att ca 83 procent väljer att studera efter Tekniksprånget och av dem är det 78 procent som väljer en högre teknisk utbildning.