SCA deltar varje år i Tekniksprånget. Det är praktikprogrammet som riktar sig till ungdomar som nyss gått ut gymnasiet och funderar över fortsatta studier. SCA har medverkat sedan starten 2012, och programmets syfte är bland annat att locka fler till tekniksektorn.

Årets deltagare började på SCA-enheterna i augusti och september. En tidig aktivitet vara att träffa Marie Eriksson, Alma Gustafsson från HR och Ulf Wallin från kommunikation för en gemensam introduktion.

I höst kommer ”våra tekniksprångare” att vara fördelade inom våra verksamheter på R&D Centre och Inköp & Logistik. Förutom sin praktik på arbetsplatsen kommer de även att få möjliheter att göra studiebesök. Det ingår även en personlig uppgift om hur SCA som arbetsgivare kan bli mer attraktivt för ungdomar.

– På SCA finns många spännande yrken och många yngre är intresserade av hållbarhetsfrågor och där har ju skogen många spännande områden. Givetvis vill vi också att de ska trivas och bli lockade att söka högre tekniska utbildningar efter sin tid hos oss, säger Alma Gustafsson, HR-specialist och samordnare för SCAs deltagande i Tekniksprånget.

Årets deltagare, från vänster: Alice Gunnarsson, Johanna Wiström, Agnes Nilsefur och Anna Klasson. Alice och Johanna finns på R&D Centre och Anna och Agnes på inköp och logistik.

I och med årets juniortraineer har SCA under åren 2012-2019 tagit emot ca 70 praktikanter som på olika sätt fått bekanta sig med våra verksamheter.

– Det är värdefullt för oss som företag att vi får möjlighet att ta emot ungdomar som står inför sitt yrkesval, säger Marie Eriksson. Jag vill också rikta ett extra stort tack till våra handledare som ser till att ungdomarna får arbetsuppgifter som både utvecklar dem och är till nytta för organisationen. Jag upplever också att med ökad kunskap och erfarenhet av Tekniksprånget blir det allt lättare att ordna praktikplatser och handledare.

Fakta om Tekniksprånget
Fokus för Tekniksprånget är ungdomar som läst teknisk eller naturvetenskaplig linje på gymnasiet och nu vill känna sig för inom tekniksektorn. Detta kan sedan underlätta beslutet att söka sig vidare till en teknisk utbildning på högskola eller universitet.

Formellt drivs Tekniksprånget av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA. SCA har varit med sedan starten 2012. I de flesta fall har deltagarna varit i Sundsvallsområdet på någon av fabriksverksamheterna, R&D Centre eller SCA Logistics. Även labbet i Munksund har varit praktikplats.

Statistiken visar att ca 83 procent väljer att studera efter Tekniksprånget och av dem är det 78 procent som väljer en högre teknisk utbildning.