Är du student på Mittuniversitet Campus Sundsvall och läser naturvetenskap, teknik eller design? Då kan du ansöka om SCAs studiestipendium!

Från 2019 delar Tunadalsfonden ut stipendier till studerande vid Mittuniversitetet för förtjänstfulla studieinsatser inom SCAs verksamhetsområden. Ett stipendium delas ut till två kandidater inom tre olika kategorier: Utlandsstudier, Examensarbete högskoleingenjörer och Examensarbete civilingenjörer.

Ett gemensamt krav för dessa stipendier är att du som söker studerar vid Mittuniversitet Campus Sundsvall och läser naturvetenskap, teknik eller design. 

Ansökningsperioden är öppen mellan 18 maj och 18 juni.
Välkommen in med din ansökan!

 

Utlandsstudier

Du som ansöker ska studera utomlands en eller flera terminer och studierna ska ha en koppling till SCAs verksamhetsområden. Ett krav för att kunna genomföra utlandsstudier via Mittuniversitetet och för att kunna ansöka om stipendiet är att 75 % av redan lästa kurser är godkända.

Ett stipendium på 25 000 kr tilldelas två stipendiater inför utlandsstudierna.

Ansökningsperiod maj – juni.

SCAs studiestipendium
SCAs studiestipendium

Examensarbete högskoleingenjörs- eller kandidatstudent

Du som söker ska beskriva det självständiga arbetets koppling till SCAs verksamhetsområden och ha uppnått 120 hp (högskoleingenjörs- eller kandidatstudent) respektive 75 hp (masterstudent) vid anmälningstillfället.

Du skriver ditt examensarbete under våren och ansöker om stipendiet mellan den 18 maj – 18 juni. SCA bedömer abstractet på den färdiga uppsatsen och delar ut ett stipendium på 25 000 kr till två stipendiater i oktober.

Ansökningsperiod maj - juni.

SCAs studiestipendium
SCAs studiestipendium

Examensarbete civilingenjörer

Du som söker ska beskriva det självständiga arbetets koppling till SCAs verksamhetsområden och ha uppnått 120 hp inom civilingenjörsutbildningen vid anmälningstillfället.

Du skriver ditt examensarbete under våren och ansöker om stipendiet mellan den 18 maj – 18 juni. SCA bedömer abstractet på den färdiga uppsatsen och delar ut ett stipendium på 25 000 kr till två stipendiater i oktober. Ytterligare 25 000 kr var betalas ut när studierna är slutförda och stipendiaterna tar sin civilingenjörsexamen vid Mittuniversitetet.

Ansökningsperiod maj - juni.

SCAs Studiestipendium
SCAs Studiestipendium