Är du student på Mittuniversitet i Sundsvall och läser naturvetenskap, teknik eller design? Då kan du ansöka om SCAs studiestipendium!

Från 2019 delar Tunadalsfonden ut tre olika stipendier till studerande vid Mittuniversitetet för förtjänstfulla studieinsatser inom SCAs branschområden. Ett stipendium delas ut till två kandidater inom följande tre kategorier: Utlandsstudier, Examensarbete högskoleingenjörer och Examensarbete civilingenjörer.

Ett gemensamt krav för dessa stipendier är att du som söker studerar vid Mittuniversitet i Sundsvall och läser naturvetenskap, teknik eller design. 

Välkommen in med din ansökan!

 

Utlandsstudier

Du som ansöker ska studera utomlands en eller flera terminer och studierna ska ha en koppling till SCAs branschområden. Ett krav för att kunna genomföra utlandsstudier via Mittuniversitetet och för att kunna ansöka om stipendiet är att 75 % av redan lästa kurser är godkända.

Ett stipendium på 25 000 kr tilldelas två stipendiater inför utlandsstudierna.

Ansökningsperiod maj – juni.

SCAs studiestipendium
SCAs studiestipendium

Examensarbete högskoleingenjörs- eller kandidatstudent

Du som söker ska beskriva det självständiga arbetets koppling till SCAs branschområden och ha uppnått 120 hp (högskoleingenjörs- eller kandidatstudent) respektive 75 hp (masterstudent) vid anmälningstillfället.

Du som vill ansöka om detta stipendium gör en intresseanmälan i februari och skriver ditt examensarbete under våren. Sedan bedömer SCA uppsatsen och delar under hösten ut ett stipendium på 25 000 kr till två stipendiater.

Ansökningsperiod februari – mars.

SCAs studiestipendium
SCAs studiestipendium

Examensarbete civilingenjörer

Du som söker ska beskriva det självständiga arbetets koppling till SCAs branschområden och ha uppnått 120 hp inom civilingenjörsutbildningen vid anmälningstillfället.

Du som vill ansöka om detta stipendium gör en intresseanmälan i februari och skriver ditt examensarbete på kandidatnivå under våren. Sedan bedömer SCA uppsatsen och delar under hösten ut ett stipendium på 25 000 kr till två stipendiater. Ytterligare 25 000 kr var betalas ut när studierna är slutförda och stipendiaterna tar sin civilingenjörsexamen vid Mittuniversitetet.

Ansökningsperiod februari – mars.

SCAs Studiestipendium
SCAs Studiestipendium