Det är många saker att hålla reda på vid en anställning. Här listar vi de viktigaste.

När du fått ett nytt jobb så har du rätt till ett skriftligt anställningsavtal som beskriver dina arbetsuppgifter, lön och andra skyldigheter eller rättigheter. Även om du inte fått anställningsavtalet i skrift så är även en muntlig överenskommelse giltig, men givetvis uppstår det tolkningsproblem ifall du och din arbetsgivare tolkat avtalet olika. Inom SCA har vi därför alltid ett anställningsavtal i skrift.

Arbetsintyg/betyg

Om du har varit anställd i över sex månader har du rätt till ett arbetsintyg. Det är viktigt att ditt arbetsintyg beskriver vad du har gjort och hur det har gått. Om du har varit anställd kortare tid är arbetsgivaren bara skyldig att ge dig ett anställningsintyg, men be gärna om ett arbetsintyg i alla fall. Varför det? Det hjälper förstås när du söker nya jobb! Arbetsintyget är som ett betyg på ditt arbete och intyg av de olika sätt du hjälpt arbetsgivaren på. Anställningsintyg är bara ett bevis på att du varit anställd under en period, men säger inte så mycket.

Arbetsmiljö

Du har som anställd rätt att ställa vissa krav på din arbetsmiljö. Du har rätt till både bra fysisk och psykisk miljö. Några saker som du har rätt till: behaglig belysning, bullerfri miljö och att din arbetsplats är fri från exempelvis mobbing.

Facket

Som anställd har du rätt att organisera dig fackligt. En fackförening har ett kollektivavtal som beskriver vilka villkor som gäller för din anställning. Avtalet har förhandlats fram av facket och arbetsgivaren eller arbetsgivarorganisationen och ställer upp gemensamma regler för många arbetsplatser. 

Försäkringar

Det finns många försäkringar som du har rätt till enligt lag. Dit hör till exempel sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring. Dessutom har många organisationer och arbetsgivare extraförsäkringar för sina anställda.

Handledning

Som nyanställd/sommarjobbare är det viktigt att du tar reda på vad som förväntas av dig och hur du ska lyckas utföra de förväntade uppgifterna. Fråga därför alltid om vilka möjligheter det finns till handledning och vem du kan vända dig till ifall du har några frågor.

Sjuk

När du blir sjuk är det viktigt att du talar om det för din närmaste chef så snart som möjligt. Som anställd är du försäkrad och kan få ersättning när du är sjuk. Detta gäller inte under så kallade karensdagar.