Trä är ett fantastiskt material med fina egenskaper, men det finns utmaningar. Vissa produkter har genomgått olika behandlingsprocesser för att reducera besvärliga egenskaper och min forskning belyste de marknadsrelaterade aspekterna av detta. Målet var att ta fram nya produkter och erbjudanden för SCA Timbers kunder inom byggvaruhandeln. Samtidigt fick jag vara del av en otroligt inspirerande resa på Supply Skandinavien. Genom ökad kunskap inom mitt forskningsområde erbjuder vi produkter som höjer värdet i hela den skogliga värdekedjan – både för våra kunder och i nästa led även för deras kunder. Efter examen fick jag anställning som inköpsansvarig.

Jonas Johansson, inköpsansvarig SCA Timber