Jag hade jobbat som forskningsingenjör och specialist på R&D i tio år innan jag började som industridoktorand. Min avhandling handlade om mekaniska massor och att nå höga ljusheter på blekt massa. Högre massaljushet gör det möjligt att öka värdet på våra slutprodukter. Jag har själv fått skapa och utveckla mina egna idéer, det har varit fantastiskt roligt. Efter att jag disputerade flyttade jag ut till utvecklingsavdelningarna på Östrand och Ortviken. Sedan övergick jag helt till att jobba i produktionen vid sulfatfabriken Östrand. Nu har jag bytt bana och jobbar som labbchef på Ortviken, en ny personlig utmaning. Att ha ett kontinuerligt lärande är något jag verkligen uppskattar.

Anette Karlsson, labbchef Ortviken