Stiftelsen Alf de Ruvos minnesfond delar årligen ut ett stipendium till en person, som utfört först­klassig forskning vid ett svenskt lärosäte och som där gagnat fram­stående – och nytänkande – insatser inom verksamhetsområden, som stöds av SCA eller Essity.

Nomineringsprocessen för Alf de Ruvo-stipendiet är öppen under mars månad varje år för att möjliggöra för kvalificerade forskningsledare vid universitet/högskolor, institut och industri att nominera en eller flera kandidater till detta stipendium.

Fonden har inte någon ”utlysning” av stipendiet, varför man heller inte kan ”nominera” sig själv. Arbetet med tilldelningen sker istället via nomineringar och är strikt konfidentiellt.

Syftet med stipendiet är att doktoranden/forskaren i första hand ska ges möjlighet att bedriva studier/forskning vid en lämplig forskningsorganisation utomlands.

Den som nomineras ska vara en person som utfört kvalificerade utbildnings- och/eller forskningsaktiviteter, som gagnar tekniska och vetenskapliga framsteg inom det skogsindustriella området eller personliga hygienprodukter, och som är av strategisk betydelse för SCAs eller Essitys verksamheter. Fondens ändamål är att främja en lovande doktorands (eller forskares) framstående – och nytänkande – insatser ”inom för SCA eller Essity strategiska framtida utvecklingsområden”, vilket innebär att premierat arbete skall vara inom skogsindustriprodukter t.ex. papper för förpackningar och tryck, massa, sågade trävaror och förnybar energi eller personliga hygienprodukter, t.ex. absorptionsprodukter, rengörande och hudvårdande produkter för personlig hygien samt  mjukpapper och hygienlösningar för konsument och storförbrukare. Om arbetet dessutom har anknytning till de forskningsområden där de Ruvo själv var verksam – cellulosafiberbaserade förpackningars mekaniska egenskaper och deras betydelse vid konvertering och slutanvändning, fasta tillståndets fysik hos förpackningsmaterial eller kompositmaterialtänkande – är det meriterande (men således inget krav).

Styrelsen och dess forskningskommitté sammanträder årligen under våren för att granska inkomna nomineringar. Under hösten fattas beslut om stipendiat, varefter utdelning brukar ske i anslutning till SPCI:s Ekmandagar. Den som nomineras kan komma att kallas till ett informationsmöte med styrelse och forskningskommitté i syfte, att den nominerade muntligt skall ges möjlighet att utveckla sina forskningsbedrifter.

Kontakt: AdeR.foundation@sca.com

Alf de Ruvo och Alf de Ruvo-fonden

Tekn. lic. Alf de Ruvo var från 1993 chef för SCAs avdelning för Forskning och Utveckling och vice vd för SCA. Han anses, tillsammans med den tidigare styrelseordföranden tekn. lic. och Dr h.c. Sverker Martin-Löf, vara en av skaparna av det “moderna” SCA.

de Ruvo var även styrelseledamot i STFI (nuvarande Rise), ledamot av Skogsindustriernas Forsknings­kommitté samt styrelseordförande för Skogsindustriella forskarskolan, FPIRC. År 1998 fick de Ruvo Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningens (SPCI) ”Ekmanmedalj” och 2015 förärades han postumt en hedervärd plats i ”Tappi Hall of Fame”.

Som teknisk innovatör, inspiratör och mentor anses han vara oöverträffad inom den nutida svenska skogs­industriforskningen. Efter de Ruvos död, år 2000, skapade SCA tillsammans med ett antal nära vänner, Minnesfonden, som i stiftelseform årligen utdelar ett stipendium om SEK 500 000.

Innehavare av Alf de Ruvos stipendium

År

Stipendiat

Lärosäte

2019 Amanda Mattson Mittuniversitetet, Sundsvall
2018 Britta Andres och Erik Borgqvist Mittuniversitetet (FSCN), Sundsvall och Tetra Pak
2017 Tomas Rosén KTH, Stockholm
2016 Susanne Sütterlin Uppsala universitet
2015 Andreas Fall Stockholms universitet
2014 Christina Dahlström Mittuniversitetet, Sundsvall
2013 Simon Utsel KTH, Stockholm
2012 Ingen utdelning  
2011 Jubileumskonferens  
2010 Ingen utdelning  
2009 Kaarlo Niskanen Finland
2008 Malin Wohlert och Stefan Lindström  KTH, Stockholm och Linköpings universitet
2007 Birgitta (Engberg) Svensson Mittuniversitetet, Sundsvall
2006 Johan Alfthan KTH, Stockholm
2005 Ingen utdelning  
2004 Magnus Norgren Mittuniversitetet, Sundsvall
2003 Ingen utdelning  
2002 Magnus Berggren Linköpings universitet
2001 Matti Ristinmaa Linköpings Tekniska Högskola
2000 Introducering av stipendiet