Utanför Umeå finns SCA Obbola som har ca 300 anställda. Produkten heter kraftliner och används i konsument- och transportförpackningar. I Nordmaling ligger Rundviks sågverk.

Sök jobb här!

Söker du exjobb i Umeå? Klicka här.

Produkten kallas för kraftliner, som är ett kraftigt, oblekt papper som utgör ytskiktet i wellpapp. Nu byggs en ny pappermaskin för tillverkning av kraftliner som blir världens största. Produktionen ökar från dagens 450 000 ton kraftliner till 725 000 ton årligen för att möta förväntad ökning av efterfrågan på förnybara förpackningar. Invigningen av den nya maskinen planeras till 1 juni 2023. 

Inom SCA Obbola, som tillhör affärsområde Containerboard, finns en rad olika områden att fördjupa sig i. Ex-jobbet kan göras inom process, maskinteknik, underhåll, el- automation mm, men också inom administrativa avdelningar som HR, Ekonomi, Logistik och IT.

Rundviks sågverk är ett av SCA Woods sågverk och ligger i Nordmalings kommun. Här jobbar ca 150 personer. Sågverket är ett gransågverk med integrerat hyvleri och egen hamn i Rundvik. Exjobb kan göras både inom produktion och administration.