I Timrå ligger vår toppmoderna sulfatmassafabrik Östrand. Här jobbar ca 400 anställda. På NorrPlant i Bogrundet odlas över 100 miljoner plantor varje år.

Sök jobb här!

Söker du exjobb i Timrå? Klicka här.

Östrands massafabrik har ett stort miljöfokus med den senaste tekniken inom många processavsnitt. Ex-jobb kan göras inom process, maskinteknik, underhåll, el- automation mm, men också inom administrativa avdelningar som HR, Ekonomi, Logistik och IT.

Inom SCAs underhållsorganisation finns både en bred och mer specialiserad kompetens inom bland annat mekanik, el och automation, driftsäkerhet samt investeringsprojekt. Underhåll arbetar aktivt med att utveckla partnerskap för att SCA på bästa sätt ska kunna möta en allt snabbare utveckling inom digitalisering och automatisering.

SCAs plantverksamhet NorrPlant består av Bogrundets och Wifstamons plantskolor. Varje år odlar och levererar vi över 100 miljoner skogsplantor med dokumenterad hög kvalitet och god växtkraft. Det innebär att mer än varannan planta i Norrland kommer från oss. Vår plantproduktion räcker till drygt 50 000 hektar eller en yta lika stor som 100 000 fotbollsplaner.

Här kan man fördjupa sig i plantornas tillväxt och behov av skydd mot skadeinsekter. Vi har den mest omfattande plantkvalitetsuppföljningen i landet. Under plantans uppväxt följer vi den noga och analyserar regelbundet plantans vitalitet, balansen mellan rot- och gröndel samt näringssammansättningen.

Tjänster
Östrands massabruk:

  • Utvecklingsingenjör
  • Underhållsingenjör