I Sundsvall ligger SCAs huvudkontor, sågverk, massatillverkning, R&D Centre och här finns också en rad skogliga tjänster och intressanta energiprojekt.

Sök jobb här!

Söker du exjobb i Sundsvall? Klicka här.

Vill du göra ett exjobb på ett företag som har hållbarhet i sin affärsidé är SCA ett företag för dig. På Huvudkontoret finns bland annat vår organisation som jobbar med vindkraft och biodrivmedel, som tillhör affärsområde Förnybar energi. 

Är du intresserad av skogliga frågor? SCA Skogs staber finns också placerade här.

SCA Trä har sitt största sågverk i Tunadal och där finns också SCA Inköp och logistik. För närvarande byggs en ny containerhamn för att kunna ta emot större fartyg.

I Sundsvall ligger också SCA R&D Centre. SCAs innovationsprocess är förankrad i koncernens strategi och affärsmodell. Innovationsarbetet baseras på omvärldstrender, kund och konsumentinsikter, ny teknologi och nya affärsmodeller.

En ny massafabrik håller på att byggas vid Ortvikens industriplats. Ex-jobb kan göras inom process, maskinteknik, underhåll, el- automation mm, men också inom administrativa avdelningar som HR, Ekonomi, Logistik och IT.