Jag läste kemiteknik i Luleå och när det var dags för exjobb sökte jag mig söderut. På SCA fanns ett projekt kring införande av lövlut i barrkokare och där fick jag möjlighet att göra mitt exjobb. Vi har tittat på hur vi kan nyttja råvaran bättre och få en starkare massa. Exjobbet övergick i en projektanställning och nu har jag fått en fast anställning. Min titel är R&D ingenjör men jag jobbar även med patent. Skogsindustrin känns utmanande på ett unikt sätt eftersom vi jobbar med ett levande material.

Jag tycker att SCA är bra på att se potentialen i och våga utveckla sina medarbetare. Det är också stort fokus på att ha en bra arbetsmiljö - både fysisk och psykisk.

Fredrika Sundvall, R&D ingenjör