Som examensarbetare fördjupar du dig i en frågeställning samtidigt som du lär känna organisationen. Flera av de som gjort exjobb hos oss blir engagerad i verksamheten och kommer tillbaka efter sin utbildning – som medarbetare eller på en doktorandtjänst.

Exjobbet genomförs utifrån behov och när bra handledning finns att tillgå. Här är några exempel på fördjupningsområden:

Processer och produkter:

  • Optimering/utveckling av processer och metoder.
  • Förbättring av befintliga produkter.
  • Utveckling av nya produkter.
  • Utnyttja restprodukter till nya användningsområden.
  • Jämförelser mellan analysmetoder och/eller analysinstrument.

 

Energi och miljö:

  • Utredning om energibesparingar.
  • Hållbarhetsberäkningar och utredningar.

Annika Luther

Jag har gått jägmästarprogrammet med inriktning industriell ekonomi och har pluggat både i Umeå och Uppsala. Mitt exjobb skrev jag på Rundviks sågverk och det handlade om logistikflödet till USA och hur det kan bli bättre. Nu har jag tillsvidareanställning som marknadsoptimerare och är supernöjd.

Läs mer

Fredrika Sundvall

Jag läste kemiteknik i Luleå och när det var dags för exjobb sökte jag mig söderut. På SCA fanns ett projekt kring införande av lövlut i barrkokare och där fick jag möjlighet att göra mitt exjobb. Vi har tittat på hur vi kan nyttja råvaran bättre och få en starkare massa.

Läs mer