Business Services servar verksamheten med ekonomitjänster. Genom att vara en modern, framåtblickande organisation vill vi ge bästa tänkbara service till våra intressenter och genom högklassigt samarbete med ständiga förbättringar skapa en ekonomiorganisation i världsklass.

Detta jobbar vi med

Här är de viktigaste uppgifterna som hanteras av Business Services.

Prognos
Business Services ansvarar för prognosarbetet i SCA centrala bolag. Prognos upprättas fyra gånger per år i samband med kvartalsboksluten. Utöver de centrala bolagens prognoser bistår vi även med rapportering av prognos för flera koncernbolag.

Budget
Budgetarbetet är koncentrerat till perioden aug-okt och i det arbetet ingår att sammanställa de centrala kostnader som sedan ska debiteras ut till koncernens bolag. Utöver de centrala bolagens budgetar bistår vi även med rapportering av budget för flera koncernbolag.

Årsredovisning
Business Services upprättar årsredovisningar för samtliga svenska bolag som vi även upprättar månadsbokslut för. Detta arbete pågår under våren, från tidpunkten då årsboksluten är rapporterade och fram tills dess att årsstämmorna äger rum.

Kredithantering
Business Services organiserar och hanterar kundkreditprocessen i syfte att göra lönsammare kreditförsäljningsaffärer och minimera den totala risken för SCA. Vi hjälper även till med finansiell analys av både nya och befintliga kunder.

In- och utbetalningar
Vi arbetar med inbetalningar från kunder, leverantörs-utbetalningar och övriga utbetalningar. Vi utför även viss kundfakturering åt några av koncernens bolag.

Leverantörsfakturor
Business Servic​es stöttar koncernen och dess dotterbolag med bl.a. hantering av leverantörsreskontra och administration kring detta.

Löpande redovisning
Business Servic​es stöttar koncernen och dess dotterbolag med löpande redovisning.

Skatter och avgifter
Business Services ansvarar för rapporteringen av skatter och avgifter för en stor del av koncernens svenska bolag.

Vision Business Services