ORT

Obbola, Sverige

YRKESOMRÅDE

Forskning & Utveckling

ANSÖK SENAST
TID KVAR

38 dagar kvar

Examensarbete inom bioraffinaderi på SCA

Vill du vara med och designa och utveckla framtidens bioraffinaderi?

Din nästa utmaning

Baserat på teknologi som utvecklas vid SCAs massa- och pappersbruk i Obbola utanför Umeå kommer det att finnas möjligheter till storskalig produktion av biodrivmedel för flyg och vägtransporter. Olika biprodukter kan vidareförädlas till gröna kemikalier.


Relevanta områden för examensarbete är följande (titel och innehåll kan diskuteras):


   • Processdesign – PFD, P&ID, kemisk reaktionsteknik, med mera

  • Processteknisk utveckling av enhetsoperationer, specifikt för bioraffinaderi

  • Nya tekniska lösningar för förbättrad processäkerhet

  • Processimulering

  • Mass- och/eller energibalanser

  • Framtidens projektledning för effektiv teknologi- och processutveckling


 


 

Vem är du?

Vi söker dig som studerar till civilingenjör inom maskinteknik, kemiteknik, teknisk design, industriell ekonomi eller liknande. Engelska är det språk vi använder i projektet. Vi söker personer som älskar utmaningar och är beredda att jobba hårt för hållbar utveckling.

Vad erbjuder vi dig?

SCA står inför stora möjligheter inom bioraffinaderiområdet, vilket kommer att kräva spetskompetenser inom flera områden framöver. Det kan finnas möjligheter till anställning efter avslutat examensarbete. Personen som får uppdraget ordnar själv boende i Umeå eller inom pendlingsbart avstånd. Examensarbetet avser vårterminen 2019.


 

Vill du veta mer?

Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan via www.sca.com senast den 30 november 2018, men observera att antagning sker löpande. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Anders Edling Hultgren, chef Bioraffinaderi via e-post anders.hultgren@sca.com eller tel 060-19 33 05.

Om SCA

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för tryck och förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.