ORT

Sundsvall, Sverige

YRKESOMRÅDE

Ekonomi

ANSÖK SENAST

Kommunikativ gruppchef administration

SCA Skog genomgår en större förändringsprocess då organisationen går från att vara uppdelad på fem skogsförvaltningar till att vara fullt ut funktionell. I samband med detta väcks nya behov och möjligheter kopplat till det administrativa stödet till organisationen. Parallellt pågår också ett förändringsarbete inom SCA som benämns SHAPE vilket är ett strategiskt prioriterat projekt som innebär att SCAs samtliga affärsområden kommer att arbeta mot ett gemensamt standardiserat arbetssätt - detta ska också tas i beaktande.

Din nästa utmaning

I denna intressanta roll så jobbar du under en projekttid på cirka 24 månader som chef för en grupp av administratörer. Tillsammans med gruppen arbetar du för att utveckla de administrativa processerna inom SCA Skog.
Detta omfattar bland annat;
Att säkerställa transformationen från dagens organisation till den nya, säkerställa att vi arbetar på ett effektivt sätt med adminstrativa uppgifter inom ekonomi, bilhantering, lokalfrågor, chefsstöd etc.
Att arbeta med förbättringsarbete och standardisering av arbetsprocesser och tillsammans med administratörsgruppen ta fram bästa arbetssätt.
Att klargöra var arbetsuppgifter hör hemma i den framtida organisationen, till exempel överflyttningar till SCA:s gemensamma Business services, staber eller funktioner.
Att ta fram och utvärdera en slutlig organisationsdesign för administrativa uppgifter och roller.
Du rapporterar till Ekonomichef SCA Skog och har en styrgrupp för projektet som består av delar av SCA Skogs ledningsgrupp.

Vem är du?

Vi söker en trygg och förtroendeingivande ledare med en god kommunikativ förmåga som trivs i miljöer där du får balansera olika intressen för att kunna nå gemensamma mål. Vi lägger stor vikt vid ditt sätt att kommunicera och samverka med andra människor då arbetet består av många olika externa och interna kontakter.
Du har gedigen erfarenhet av att jobba med processer och utvecklingsarbete och har i grunden en för rollen relevant utbildning.
Din personlighet och ditt beteende samspelar med våra kärnvärden: respekt, högklassighet och ansvar.

Vad erbjuder vi dig?

På SCA har vi en tydlig plan för våra medarbetare. Den hänger ihop med vårt syfte: att med skogens kraft bidra till en hållbar framtid. Oavsett var du är i livet har vi plats för dig som vill utveckla och utvecklas, göra skillnad och tänka nytt. För när våra medarbetare växer, växer även vår verksamhet.

Utgångspunkten är en hälsosam och säker arbetsmiljö. Vi jobbar också medvetet för att skapa ett högt värde för individen och en stolthet över det vi gör tillsammans. Att jobba på SCA ska vara ett meningsfullt arbetsliv. För vi vet att det är människorna som gör framgångarna. Varje dag, året runt.

Vill du veta mer?

För ytterligare information om tjänsten:
Oskar Blom, Ekonomichef, 060 – 19 33 37, oskar.blom@sca.com
För ytterligare information om rekryteringsprocessen:
Nina Sterning-Näslund, HR-specialist rekrytering, 060-19 33 36, nina.sterning@sca.com

Fackliga företrädare: för Ledarna Magnus Hamberg, telefon 0660-70 460, för Akademikerföreningen Lena Pettersson, telefon 060-19 31 61 och för Unionen Tony Öman telefon 0612-881 09.

Om SCA

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för tryck och förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.