ORT

Sundsvall, Sverige

YRKESOMRÅDE

Ledning

ANSÖK SENAST

Projektledare

Vi söker dig som vill vara med på ett viktigt och utmanande uppdrag till att skapa bästa förutsättningarna för vår digitala utveckling. I den här rollen som projektledare kommer du ha det övergripande ansvaret för leveranser från ett SCA-gemensamt projekt. Varmt välkommen med din ansökan!

Din nästa utmaning

SHAPE är ett projekt och en förkortning som står för SCA:s Harmonisering av Administrativa Processers Effektivitet. SHAPE innebär att vi implementerar en ny gemensam IT plattform, som ger oss användare ett gemensamt verktyg och förutsättningar att jobba mer lika i arbetssätt och processer över affärsområden.


I denna roll som projektledare ansvarar du för mottagandet av SHAPEs leveranser gentemot några av våra enheter i Sundsvallsområdet. Du fångar upp behov av förändring i verksamheten, driver förändringsarbete och ser till att planer samt leveranser verkställs. Du säkerställer också att arbetssätt och systemflöden fungerar för verksamheterna.


Som projektledare ansvarar du också för utbildningsplaneringen kopplat till SHAPEs leveranser. Tillsammans med kommunikatör och andra berörda personer tar ni fram planer för utbildning och kommunikationen kring denna.


Du arbetar mot SHAPEs mål för att införa gemensamma arbetssätt samt representerar och kommunicerar om SHAPE i verksamheterna. Under hela projektfasen samlar du input från ditt team inför driftsättningen för att säkerställa en fungerande övergång. Det är också viktigt att du identifierar tvärfunktionella områden inom teamet och att dessa omhändertas.


Som projektledare kommer du också tillsammans med nyckelpersoner i SHAPE att ta fram slutgiltig plan för acceptanstest och driftsättningsplan samt se till att dessa förankras med beställare.

Vem är du?

Vi söker dig som har goda ledaregenskaper och som tidigare har erfarenhet från att leda andra. Du har gedigen erfarenhet av att leda likande projekt, gärna inom skogsindustrin. I ditt sätt att vara påverkar du framgångsrikt medarbetare och ledare inom verksamheterna i den riktning som skapar bäst förutsättningar för framdrift av projektet. För att lyckas i den här rollen tror vi också att du har ett helhetstänk för SCA.


Du har en förmåga att balansera intressen när det gäller människa och teknik där du ser vad som ska prioriteras för att skapa förflyttning. Utöver detta vill vi att du är van att delta i ledningsgruppsforum där du har förmågan att på ett bra sätt hantera och driva olika diskussioner.


För oss är det också viktigt att ditt beteende samspelar med SCAs kärnvärden: respekt, högklassighet och ansvar.

Vad erbjuder vi dig?

På SCA har vi en tydlig plan för våra medarbetare. Den hänger ihop med vårt syfte: att med skogens kraft bidra till en hållbar framtid. Oavsett var du är i livet har vi plats för dig som vill utveckla och utvecklas, göra skillnad och tänka nytt. För när våra medarbetare växer, växer även vår verksamhet.


Utgångspunkten är en hälsosam och säker arbetsmiljö. Vi jobbar också medvetet för att skapa ett högt värde för individen och en stolthet över det vi gör tillsammans. Att jobba på SCA ska vara ett meningsfullt arbetsliv. För vi vet att det är människorna som gör framgångarna. Varje dag, året runt.

Vill du veta mer?

För ytterligare information om tjänsten: Kristina Enander, Affärsområdeschef Massa, 060-19 44 54, kristina.enander@sca.com


För ytterligare information om rekryteringsprocessen: Linnea Nyström, HR-specialist rekrytering, 060-19 33 79, linnea.nystrom@sca.com


Fackliga företrädare: Erika Wallin Bjurström, Akademikerna, 060-16 42 59, erika.wallinbjurstrom@sca.com

Om SCA

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för tryck och förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.