ORT

Sundsvall, Sverige

YRKESOMRÅDE

Arbetsmiljö & Säkerhet

ANSÖK SENAST

Skydd- och säkerhetschef

Vi på SCA söker dig som vill vara med oss och fortsätta utveckla vårt hållbara skydd- och säkerhetsarbete på Ortvikens pappersbruk. Du gillar att jobba med människor och du har ett modernt och coachande ledarskap. Är du kommunikativ, modig och kreativ då kanske detta är din nya utmaning. Vill du vara med och forma vår kultur där vi tar ansvar för vår egen och månar om andras hälsa och säkerhet? Varmt välkommen med din ansökan!

Din nästa utmaning

Du ansvarar för att leda och utveckla fabrikens arbetsmiljöarbete, förebyggande brandskyddsarbete samt fabrikens skalskydd. Ditt arbete innebär att leda utvecklingen av rutiner och instruktioner i övergripande skydds- och säkerhetsfrågor samt att delta i och leda olika arbetsgrupper kring skydd och säkerhet i syfte att utveckla och likrikta arbetet i fabriken.

Du kommer att ansvara för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du gör detta genom att arbeta med att utveckla skydds- och säkerhetsarbetet i nära samarbete med skyddsombud samt linjeansvariga. Du kommer att leda och stödja arbetet med skade- och tillbudsrapportering och vara systemägare för tillbudssystemet PIA samt utveckla rutiner i syfte att minska olyckor. Du kommer bland annat att utveckla arbetet med att följa upp arbetsskador och tillbud samt genomföra riskbedömningar och arbetsmiljöundersökningar. Vi arbetar med beteende baserad säkerhet.

Du kommer att jobba med att forma vår säkerhetskultur på fabriken genom ett närvarande och engagerande ledarskap.

Du ingår i Ortvikens ledningsgrupp, samverkansgruppen och säkerhetspelaren inom vårat ständiga förbättringsprogram (POEx) som baseras på TPM metodiken. Du rapporterar till fabrikschefen.

Vem är du?

Du har högskoleutbildning och/eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom området och du har kunskap om lagar och avtal inom kemikaliehantering och arbetsmiljö. Du har erfarenhet av Seveso-anläggning, räddningstjänst samt TPM. Du har erfarenhet av att leda andra.

Du har ett modernt och coachande ledarskap. Som person är du kommunikativ, strukturerad, modig, kreativ och ansvarstagande. Din personlighet och ditt beteende samspelar med SCA:s kärnvärden: Respekt, Högklassighet och Ansvar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i urvalsprocessen.

Vad erbjuder vi dig?

SCA är en organisation som satsar på framtiden. Du erbjuds ett medarbetarskap i en organisation som fokuserar på säkerhet och utveckling och som tror att engagemang och vår samlade kompetens är det som bygger SCA. På SCA bryr vi oss om dig som anställd. Vi strävar efter en hälsosam arbetsmiljö som ger dig förutsättningar för ett hållbart och roligt arbetsliv, oavsett var du är i livet.

Vill du veta mer?

Ytterligare information kring tjänsten kontakta Magnus Kangas, Fabrikschef Ortviken, 070-795 16 30, magnus.kangas@sca.com. För frågor kring rekryteringsprocessen kontakta Maria Nyberg, Rekryteringschef, maria.nyberg@sca.com.

Facklig företrädare: Maria Jensen Sveriges ingenjörer 060-19 46 49

Tjänsten är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan via www.sca.com, senast 2020-01-05.

Om SCA

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
För mer information, besök www.sca.com.