ORT

Sundsvall, Sverige

YRKESOMRÅDE

Sommarjobb

ANSÖK SENAST

Maintenance Director

Är du nyfiken på hur det är att leda och utveckla en underhållsorganisation i framkant? Då är det här ett sommarjobb som följs av ett mentorskap något för dig. Inom SCA Underhåll arbetar vi tillsammans för att på ett säkert sätt leverera högsta driftsäkerhet för SCAs verksamheter. Varmt välkommen med din ansökan!

Din nästa utmaning

På detta sommarjobb skuggar du nuvarande Maintenance Director och ni jobbar tillsammans i de moment som ingår i rollen. Du kommer att få delta i strategiska arbetsuppgifter samt planera och leda ett ledningsgruppsmöte. Utöver detta kommer du under detta sommarjobb att få driva ett eget projekt som din hjärtefråga. Du kommer snabbt få en djup inblick i hur det är att leda underhållsverksamheten inom en hållbar industri som producerar förnyelsebara produkter.

Sommarjobbet följs av ett mentorskap på sex månader för att ge ytterligare personlig- och professionell utveckling inom ditt kompetensområde. I mentorskapet ges du också möjligheten att skapa ett nätverk, konkretisera dina framtidsmål samt se en tydligare koppling mellan studier och yrkesliv.

I din ansökan vill vi att du uppger vilken hjärtefråga just du skulle vilja driva samt en motivering till varför. Vi vill att du väljer din hjärtefråga utifrån våra fyra nedan beskrivna strategiska inriktningar:

Hälsa och säkerhet:
Inom SCA Underhåll har vi högsta fokus på säkerhet. För oss är det viktigt att vi arbetar säkert för att garantera ett hållbart arbetsliv utan skador. I en mer digital och teknisk värld finns ny teknik som kan hjälpa oss att jobba mer säkert. Vi vill utmana våra metoder, processer, systematik och beteenden för att höja riskmedvetenheten och främja säkert arbete utan att tappa kvalité.

Framtidens lösningar:
Inom Underhåll sker en stor teknisk förflyttning där utvecklingen går fort framåt. När det gäller framtidens lösningar vill vi ligga i framkant när det gäller organisation, digitalisering, partnerskap och tillståndsbaserat underhåll. Vi har stor utvecklingspotential men skulle behöva utreda var och hur i våra verksamheter vi ska börja för att få maximal nytta.

Människorna gör framgångarna:
Hos oss är det medarbetarna som är hjärtat av verksamheten, det som håller igång produktionen. Det är människorna som gör framgångarna och i och med teknikens utveckling förändras även kompetensen hos våra medarbetare. Vi vill utvecklas tillsammans med tekniken och undrar vilken kompetens framtidens medarbetare och ledare behöver ha inom underhåll.

Effektiva processer:
Genom ett välutvecklat underhållskoncept och att arbeta proaktivt med ständiga förbättringar kan vi hela tiden arbeta med att förbättra våra processer. Vår utmaning är att arbeta mot ett underhåll där vi kan förutspå våra åtgärder och därigenom få en tydligare process. För oss innebär effektiva processer samarbete, ständiga förbättringar, projektmodell och underhållskoncept.

SCA Underhåll är en underhållsverksamhet med fokus på att leverera högsta driftsäkerhet för SCAs verksamheter. Våra största interna kunder är Ortviken pappersbruk, Östrands massafabrik och Tunadals sågverk. Vi leder investeringsprojekt för SCAs framtid och är en flexibel organisation som bidrar med hög kompetens och service för SCAs enheter.

Vem är du?

Vi söker dig som är nyfiken på ledarskapet i en föränderlig organisation. För att trivas i den här rollen tror vi också att du är intresserad av hur digitalisering och ny teknik kan utveckla vår verksamhet och människorna i den.

Som person är du driven och i ditt sätt att vara har du lätt att få med dig andra. Du får saker att hända och har en förmåga att inspirera till förändring.

Utöver detta vill vi att du studerar till civilingenjör inom teknik, maskin, industriell ekonomi eller motsvarande. Till våren läser du minst din sjätte termin och har minst ett års studier kvar.

För oss är det också viktigt att ditt beteende samspelar med SCAs kärnvärden: respekt, högklassighet och ansvar.

Vad erbjuder vi dig?

Det här är sommarjobbet som sätter fart på din karriär, både på ett personligt plan likväl som på det professionella. På SCA bryr vi oss om dig som anställd. Vi strävar efter en hälsosam arbetsmiljö som ger dig förutsättningar för ett hållbart och roligt arbetsliv, oavsett var du är i livet.

Vill du veta mer?

För ytterligare information om tjänsten och rekryteringsprocessen:
Linnea Nyström, Rekryteringsspecialist, 060-19 33 79 , linnea.nystrom@sca.com.

Som en del av vår urvalsprocess ingår olika testverktyg.

Om SCA

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för tryck och förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.