ORT

Sundsvall, Sverige

YRKESOMRÅDE

Underhåll

ANSÖK SENAST

Examensarbete

Studerar du sista året som automationsingenjör? Nu erbjuder vi på SCA Underhåll ett spännade examensarbete med inriktning styrsystem och automation inom massatillverkning . Varmt välkommen med din ansökan! 

Din nästa utmaning

Under detta examensarbete kommer du att få vara en del av SCA Underhåll som ansvarar för underhållsarbeten vid SCAs tre industrier: Ortvikens pappersbruk, Östrands massafabrik och Tunadals sågverk. Inom SCA Underhåll ligger vi alltid i framkant när det gäller utvecklings-och förbättringsarbeten vilket kommer ge dig goda förutsättningar för ett roligt och inspirerande examensarbete. 


Examensarbetet kommer att utföras på Östrands massafabrik som kontinuerligt tillverkar pappersmassa. För att styra tillverkningsprocessen optimalt mäts produktionen samt produktens egenskaper vid olika steg. Dessa mätningar används exempelvis för att styra mängden kemikalier vid ett steg av tillverkningsprocessen.


Koncmätning är en del av produktionsberäkningen. I vissa positioner är förhållandena inte optimala för givaren vilket skapar mätfel. Detta medför felvisande produktion och därigenom felaktiga kemikaliesatser. På Östrand finns en specifik mätposition där det finns goda skäl att säga att mätningen vid den punkten är osäker. För att bedöma massans konc vid den punkten skall en beräkningsmodell upprättas. Examensarbetet består av att utreda vad som ingår i att göra en sådan och för det specifika fallet göra en beräkningsmodell samt verifiera den.


Examensarbetet är på 15 hp, avsett för en till två personer och avser vårterminen 2020. 

Vem är du?

Vi söker dig som studerar ditt sista år som automationsingenjör. Som person vill vi att du är nyfiken samt intresserad av att lära och tänka nytt. För oss är det också viktigt att ditt beteende samspelar med SCAs kärnvärden: Respekt, Högklassighet och Ansvar. 

Vad erbjuder vi dig?

Under den här tiden ges du möjlighet till såväl teknisk som personlig utveckling.


På SCA bryr vi oss om dig som anställd. Vi strävar efter en hälsosam arbetsmiljö som ger dig förutsättningar för ett hållbart och roligt arbetsliv, oavsett var du är i livet.

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta: Bert-Åke Holmsten, bert-ake.holmsten@sca.com, +4660194504 eller Linnea Nyström, linnea.nystrom@sca.com, +4660193379.

Om SCA

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för tryck och förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.