ORT

Sundsvall, Sverige

YRKESOMRÅDE

Produktion

ANSÖK SENAST

Utvecklingsorienterade avdelningschefer

Vi satsar på framtiden- vill du vara med när SCA Ortviken tar nästa steg?Är du en erfaren ledare med vilja och förmåga att med ett säkert arbetssätt leda våra medarbetare och vår verksamhet framåt? Då är du välkommen med din ansökan!

Din nästa utmaning

SCA Ortviken är organiserad i två produktionsavdelningar- massabruk och pappersbruk. Vi söker nu två avdelningschefer med produktionsansvar för dessa avdelningar.Som chef leder och utvecklar du avdelningens arbetssätt och medarbetare så att vi med säkerhet som ledstjärna når våra uppsatta mål. Genom TPM, vår metodik för ständiga förbättringar, arbetar vi med utveckling av vår verksamhet med fokus på delaktighet och engagemang i alla led.I chefsansvaret ingår att utveckla, leda och följa upp verksamheten inom miljö/arbetsmiljö, personal, produktion, kvalitet och ekonomi. Tillsammans med underhållsavdelningarna leder du utveckling och underhåll av avdelningens anläggning. Du rapporterar till fabrikschefen.

Vem är du?

Vi söker nyfikna och kraftfulla ledare som är genuint intresserade av människor och affärer. Det betyder att du är en erfaren lagspelare som tillsammans med din personal skapar engagemang som får alla att sträva strukturerat mot verksamhetens mål. Du drivs av goda resultat och hög kvalitét och ditt ledarskap präglas av tydlighet och lyhördhet. Vi sätter säkerheten först på agendan med målet att alla ska komma hem oskadda efter en arbetsdag vilket gör att högsta prioritet är din egen och andras hälsa. För oss är det också viktigt att ditt beteende samspelar med SCAs kärnvärden; Respekt, Högklassighet och Ansvar.Din erfarenhet har du fått genom flerårigt arbete i en ledande roll inom process/pappersindustrin- gärna i roller där det varit fokus på ständiga förbättringar. Har du en högskoleexamen är det bra, men vi välkomnar även dig som lärt dig jobbet den långa vägen.

Vad erbjuder vi dig?

SCA Ortviken är en organisation som satsar på framtiden. Du erbjuds ett medarbetarskap i en organisation som fokuserar på säkerhet och utveckling och som tror att engagemang och vår samlade kompetens är det som bygger SCA. På SCA bryr vi oss om dig som anställd. Vi strävar efter en hälsosam arbetsmiljö som ger dig förutsättningar för ett hållbart och roligt arbetsliv, oavsett var du är i livet.

Vill du veta mer?

Ytterligare information kring tjänsterna lämnas av:
Magnus Kangas, Fabrikschef. Telefon 060-19 40 27 , magnus.kangas@sca.com
Maria Nyberg Rekryteringschef. Telefon 060-19 33 76 , maria.nyberg@sca.com
Fackliga företrädare är :
Pappers: Jan Öberg: jan.oberg@sca.com
Akademikerna: Anette Karlsson: anette.karlsson@sca.com
Ledarna: Bert-Ivar Pettersson: bert-ivar.pettersson@sca.com
Tjänsterna är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan snarast då urval och intervjuer kan komma att ske löpande senast 2019-08-25

Om SCA

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.