ORT

Sundsvall, Sverige

YRKESOMRÅDE

Skogliga tjänster

ANSÖK SENAST

Skogsskötselspecialist

Vi söker dig som vill jobba i en spännande och utmanande verksamhet. Hos oss på SCA är ansvar, respekt och högklassighet gemensamma värderingar för samtliga medarbetare. Då vår nuvarande skötselspecialist övergår till annan befattning inom företaget söker vi nu en efterträdare.

Din nästa utmaning

Vi erbjuder ett självständigt jobb med frihet under ansvar tillsammans med kunniga och engagerade kollegor. I rollen som skogsskötselspecialist blir din huvuduppgift att skapa växtliga skogar som producerar virke, samtidigt som viktiga naturvärden värnas. Du kommer att utveckla planeringsfrågor samt skötsel i våra gallringsskogar och i samband med gallringsuppdrag hos privata skogsägare. Du samordnar även skötsel av vår contortatallskog samt gödslingsverksamheten.

Vem är du?

Du ska ha eftergymnasial utbildning inom skogsbruk eller inhämtat motsvarande kompetens på annat sätt. Vi värdesätter om du arbetat med skogsskötselfrågor inom företag eller myndighet eller har erfarenhet från forskning. Du ska vara en engagerad, kommunikativ person och har en vilja att arbeta med människor för att utveckla verksamheten och nå uppsatta mål.

Vad erbjuder vi dig?

Hållbarhet, innovation och omtanke genomsyrar allt vi gör inom SCA och därför är vi intresserade av individer som vill göra skillnad och vågar tänka nytt. Hos oss bryr vi oss om dig som anställd. Vi strävar efter en hälsosam arbetsmiljö som ger dig förutsättningar för ett hållbart och roligt arbetsliv, oavsett var du är i livet.


Tjänsten är en tillsvidareanställning och är underställd skogsvårdsavdelningens chef. Stationeringsort är Sundsvall och tillträde sker snarast eller efter överenskommelse.

Vill du veta mer?

Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas av Skogsvårdschef Ola Kårén, telefon 060-19 33 83.


Fackliga kontakter är för Ledarna är Magnus Hamberg, telefon 0660-70 460, för Akademikerföreningen Lena Pettersson, telefon 060-19 31 61 och för Unionen - Pehr Rönnqvist 0911- 767 55.


Varmt välkommen med din ansökan senast 28 juli 2019.


 

Om SCA

 


 


Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.