ORT

Sundsvall, Sverige

YRKESOMRÅDE

Kommunikation

ANSÖK SENAST

Kommunikatör till SHAPE

Vi söker nu en kommunikatör till projekt SHAPE, delprojektet Förändringsledning.
SHAPE är ett projekt och en förkortning som står för SCAs Harmonisering av Administrativa Processers Effektivitet.
SHAPE är ett gemensamt projekt för hela SCA där vi gör våra processer och arbetssätt gemensamma över affärsområden med hjälp av digitalt stöd. SHAPE innebär förändringar från hur vi arbetar idag med målen att:
- förenkla och framtidsäkra vår IT-miljö för nya teknologier
- digitalisera och standardisera arbetssätt
- öka vår konkurrenskraft
I Shape ingår också Shape HR. SHAPE HR är ett projekt som syftar till att modernisera, harmonisera och digitalisera koncernens HR-organisation, HR-processer samt HR-verktyg.
Kommunikatören arbetar både för Shape och Shape HR.

Din nästa utmaning

I din roll som kommunikatör kommer du att få en viktig roll i SHAPEs arbete med att informera och kommunicera i verksamheten samt stödja och inspirera chefer och ledare till kommunikation i sina verksamheter. Du kommer att skapa informationsmaterial samt hantera och administrera insatser för kommunikation och förändring. Tillsammans med dina övriga kollegor inom delprojektet arbetar ni för att ge affärsområdena de bästa förutsättningarna för att förbereda verksamheten inför arbetet med nya arbetssätt och processer.
Du kommer att också att arbeta nära stab koncernkommunikation och ingå i SCAs redaktionsråd och andra interna nätverk för kommunikatörer i organisationen.
- Etablera, administrera och driva SHAPEs framtida förändringsnätverk med ambassadörer i affärsområdena
- Ansvara för att kommunikationsplanen följs och löpande driva, planera och följa upp kommunikationsaktiviteter
- Identifiera intressenter och säkerställa att vi har helhetssynen över vilken information som går ut till vem, att de har     mottagit informationen samt följa upp
- Producera informationsmaterial och informationspaket vid behov från delprojektet, exempelvis för planer och metoder
- Stödja kollegor i projektet samt chefer och ledare i organisationen i frågor om kommunikation, intressenter och förändringsnätverk
- Strategiskt och operativt producera relevant och kvalitativt innehåll i våra egna kanaler
- Värdera och anpassa innehåll och budskap efter målgrupp och kanal
- Identifiera behov och initiera nya insatser för kommunikation och förändring inom delprojektet

Vem är du?

Du drivs av att jobba med övergripande förbättringar och utveckla processer tillsammans med andra. Du har ett intresse av att förstå hur verksamheten arbetar samt goda kunskaper i kommunikation. Du är en god skribent, kan skapa kommunikativa presentationer, har kunskap i relevanta programvaror samt erfarenhet av att arbeta med intranät och andra digitala kanaler.
Då du kommer att vara drivande för flera av delprojektets förändrings- och kommunikationsinsatser ställer rollen krav på noggrannhet och en förmåga att genomföra och avsluta arbeten. Du är självgående och tar ett ansvar för ditt arbetsområde. Vidare har du förmågan att planera ditt arbete långsiktigt men kan också leverera när tiden är knapp och du arbetar bra under tidspress. Du har en utvecklad social kompetens, är självständig och drivande och tycker om att arbeta i ett högt tempo i en händelserik miljö. Ditt sätt är inspirerande och skapar engagemang. Du är lyhörd och har respekt för individers och organisationens behov och är kreativ i ditt sätt att hitta lösningar.
Du har arbetat med såväl strategisk kommunikation som operativt med kommunikationsproduktion i minst 3 år. Det är meriterande att ha arbetat i en större organisation Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.


Din personlighet och ditt beteende samspelar med SCAs kärnvärden: respekt, högklassighet och ansvar.


Tror du inte att du uppfyller allt men är rätt person för jobbet ändå? Sök! Vi värdesätter intresse och ett högt driv först och lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i urvalsprocessen. Vi tror att det utgör grunden för att kunna genomföra ett lyckat SHAPE.

Vad erbjuder vi dig?

Rollen är en visstidsanställning och beräknas sträcka sig tom dock längst 2021-12-31. Det är en heltidstjänst med start snarast möjligt.
Tjänsten är placerad i Sundsvall. Resor kan förekomma.

Vill du veta mer?

Har du frågor om rollen kontaktar du Camilla Nilzén- kommunikationschef
camilla.nilzen@sca.com, 060-193339
Frågor om SHAPE projketet besvaras av Anne-Marie Hamrén
anne-marie.hamren@sca.com, 060-164015
Ansvarig för rerkyteringsprocessen är Nina Sterning-Näslund
nina.sterning@sca.com , 060-193336

Om SCA

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för tryck och förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.