ORT

Sundsvall, Sverige

YRKESOMRÅDE

IT

ANSÖK SENAST

Application Expert Team Lead- Plan-To-Schedule

Vi söker Dig som vill vara med på en kul och utmanande resa till att skapa bästa förutsättningarna för vår digitala utveckling!


SHAPE som star för SCAs Harmonisering av Administrativa Processers Effektivitet är ett strategiskt prioriterat projekt som innebär att SCAs samtliga affärsområden kommer att arbeta mot ett gemensamt standardiserat arbetssätt med stöd av ett gemensamt IT system för våra grundprocesser. 


Projektet startas upp under våren 2019 och beräknas pågå i fyra år framåt och kommer att till stor del genomföras med interna SCA resurser. Därför söker SHAPE nu medarbetare med olika kompetenser och bakgrund som vill få möjlighet att vara med och utforma SCAs framtida väg för digitalisering och gemensamma processer. 

Din nästa utmaning

Med projekt SHAPE kommer en ny gemensam IT-lösning att lanseras i SCA som kommer att stötta samtliga huvudprocesser för produktion, logistik, underhåll, inköp, försäljning och ekonomi.


Vi söker en Application Expert Team Lead  - Plan-To-Schedule som vill vara med och driva vår digitala utveckling och har förmågan att inspirera till förändring.


Som Application Expert Team Lead för processen Plan-To-Schedule kommer du att ha en aktiv roll i att ta fram produktionsplaneringsprocessen för alla SCAs affärsområden.


Ditt uppdrag är att skapa de bästa förutsättningarna för att alla affärsområdens produktionsplaneringsprocesser ska tillgodoses av den nya IT-lösningen.


Detta innebär att vara med och utveckla lösningen och fungera som en brygga mellan verksamheten och SHAPE. Du koordinerar och projektleder resurser från SCA.


Produktionsplaneringsprocessen inkluderar långsiktig planering, material- och kapacitetsplanering.


Dina ansvarsområden är att:
-
Koordinera och projektleda resurser från SCA
- Driva och kommunicera krav från verksamheten angående deras försäljningsprocess till projektet
- Vara med i designdiskussioner
- Äga och hålla ihop lösningen
- Motivera och leda andra i ditt team
- Delegera och fördela ansvar till projektmedlemmar och att verka för en väl fungerande arbetsgrupp med bra samarbete, både inom gruppen och med intressenter i och utanför bolaget.

Vem är du?

För att lyckas i rollen behöver du ha IT-kompetens inom produktionsplanering.


Du drivs av att jobba med övergripande förbättringar, utmana dagens arbetssätt och utveckla processer tillsammans med andra. Du har relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens.


Rollen kommer att ge dig goda förutsättningar för att växa inom området och vi kommer vid behov att ge dig nödvändig utbildning. Det finns även goda möjligheter för dig att fortsätta utvecklas även efter projekt SHAPE då vi ser ett kommande behov av fortsatt arbete med förbättringar av lösningar och processer.


Rollen som Application Expert Team Lead för processen Plan-To-Schedule är en heltidstjänst med start under våren 2019 där du ingår i SHAPEs delprojekt inom IT som driver arbetet med att implementera den nya IT lösningen. Rollen beräknas att sträcka sig under hela SHAPE.


 

Vad erbjuder vi dig?

Vi erbjuder ett varierande arbete i en verksamhet med engagerade medarbetare. Hållbarhet, innovation och omtanke genomsyrar allt vi gör inom SCA och därför är vi intresserade av individer som vill göra skillnad och vågar tänka nytt.


På SCA bryr vi oss om dig som anställd. Vi strävar efter en hälsosam arbetsmiljö som ger dig förutsättningar för ett hållbart och roligt arbetsliv, oavsett var du är i livet.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om tjänsterna eller SHAPE så kontakta:
Mats Johansson
Programledare
060-19 31 81
mats.r.johansson@sca.com 


Eller nedan kontaktpersoner för respektive delprojekt: 


IT projektgruppen:
Anders Eriksson
060-19 31 44
anders.eriksson@sca.com
Stig Ekström
060-19 31 86
stig.ekstrom@sca.com


Fackliga kontaktpersoner:
Maria Jonsson
Unionen
060-19 30 19
maria.jonsson@sca.com
Martin Holmvall
Akademikerförbundet
060-19 30 30
martin.holmvall@sca.com 

Om SCA

 Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för tryck och förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.