ORT

Sundsvall, Sverige

YRKESOMRÅDE

IT

ANSÖK SENAST

Senior Projektledare IT

Vi söker Dig som vill vara med på en kul och utmanande resa till att skapa bästa förutsättningarna för vår digitala utveckling!


SHAPE som står för SCAs Harmonisering av Administrativa Processers Effektivitet är ett strategiskt prioriterat projekt som innebär att SCAs samtliga affärsområden kommer att arbeta mot ett gemensamt standardiserat arbetssätt med stöd av ett gemensamt IT system för våra grundprocesser.


Projektet startas upp under våren 2019 och beräknas pågå i fyra år framåt och kommer att till stor del genomföras med interna SCA resurser. Därför söker SHAPE nu medarbetare med olika kompetenser och bakgrund som vill få möjlighet att vara med och utforma SCAs framtida väg för digitalisering och gemensamma processer. 


 

Din nästa utmaning

Som senior projektledare IT har du ansvar för implementeringen av ett nytt ERP system inom SCAs samtliga affärsområden där du leder ditt team mot att leverera och uppnå affärsvärde genom den nya IT lösningen. Rollen ställer höga krav på leveransfokus, affärsförståelse och att kunna leda arbetet framåt. Du kommer att ansvara för SHAPEs största delprojekt som verkar för att implementera den nya IT lösningen, där flera externa och interna resurser kommer att ingå. Till din hjälp kommer du även att ha en extern motsvarighet till din roll.


Dina ansvarsområden är att:
- Övergripande ansvara för att projektet levererar inom satta tids-och budgetramar
- Delegera och fördela arbete
- Genomföra analyser och förbereda underlag inför beslut av styrande intressenter
- Ansvara för planering, estimering och bemanning för ditt projekt
-
Sätta direktiv för leveransen och kvalitetssäkra, samt riskhantering
-
Motivera och leda andra i ditt team
-
Samordna och balansera intressen
-
Navigera dig fram i organisationen och inhämta nödvändig information för projektets arbete
-
Rapportera projektets framfart och status till programledningen
-
Förankra och representera projektets nya IT lösning i verksamheten

Vem är du?

För att lyckas i rollen som senior projektledare IT tror vi att du är en erfaren ledare som har en god förmåga att leda och engagera en större projektorganisation. Genom din erfarenhet har du förvärvat ett strategiskt förhållningssätt och en förmåga att se till helheten. Du arbetar på ett lösningsorienterat sätt, tar initiativ och har en hög leveranskapacitet. Vi värdesätter goda kunskaper i affärsystem i allmänhet och i SAP i synnerhet.Du har erfarenhet av implementationer av end-to-end lösningar genom hela livscykeln.


Vi söker dig som har högskoleexamen eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Du har mer än tio års relevant arbetslivserfarenhet varav minst fem års erfarenhet av projekt med stor omfattning, komplexitet, budget och ansvar.


Vi ser att du har stor erfarenhet från att leverera och driva tvärfunktionella och komplexa projekt inom IT genom alla faser i systemutveckling. Du förstår vikten av kommunikation och har förmågan att förstå hur du ska leda IT projekt i verksamheten och i en komplex IT miljö. I din roll kommer du ha ett nära samarbete med övriga projekt inom SHAPE, intressenter från verksamheten och externa leverantörer.


Rollen har operativa och administrativa inslag vilket ställer krav på strukturell förmåga och kommunikation.


 

Vad erbjuder vi dig?

Vi erbjuder ett varierande arbete i en verksamhet med engagerade medarbetare. Hållbarhet, innovation och omtanke genomsyrar allt vi gör inom SCA och därför är vi intresserade av individer som vill göra skillnad och vågar tänka nytt. På SCA bryr vi oss om dig som anställd. Vi strävar efter en hälsosam arbetsmiljö som ger dig förutsättningar för ett hållbart och roligt arbetsliv, oavsett var du är i livet.


Rollen är en heltidstjänst med start under våren 2019 och sträcker sig över hela SHAPE. Du kommer att vara utlånad till projektet från ditt nuvarande tjänsteställe.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om tjänsterna eller SHAPE så kontakta:
Mats Johansson
Programledare
060-19 31 81
mats.r.johansson@sca.com 


Eller nedan kontaktpersoner för respektive delprojekt: 


IT projektgruppen:
Anders Eriksson
060-19 31 44
anders.eriksson@sca.com
Stig Ekström
060-19 31 86
stig.ekstrom@sca.com


Fackliga kontaktpersoner:
Unionen
Maria Jonsson
060-19 30 19
maria.jonsson@sca.com
Akademikerföreningen 
Martin Holmvall
060-19 30 30
martin.holmvall@sca.com 

Om SCA

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för tryck och förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.