ORT

Umeå, Sverige

YRKESOMRÅDE

Skogliga tjänster

ANSÖK SENAST

Verksamhetsledare/Regionsamordnare Mera Skog

Mera Skog och Skogen i Skolan söker nu en medarbetare. Mera Skog i Västerbotten är ett samverkansorgan för den samlade skogsnäringen i länet. Vi strävar efter att öka kunskaperna om, och intresset för, skogen, skogsbruket och alla dess värden som en bidragande lösning på klimatfrågan. Mera Skog riktar sig med sin informerande verksamhet till ett flertal målgrupper i samhället: Lärare och elever i skolan – från förskola till gymnasium – studie- och yrkesvägledare, samt lärarstudenter. Verksamheten riktad mot elever, lärare och studenter bedrivs i överensstämmelse med skolans läroplaner och på skolans villkor. Skogen i skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter.

Din nästa utmaning

Vi söker nu en vikarierande verksamhetsledare för att leda, samordna och utveckla Mera Skogs samlade verksamhet i Västerbottens län. Verksamhetsledarens uppgift är att på uppdrag av skogsnäringen ansvara för den löpande verksamheten utifrån fastställda riktlinjer, mål och budget. Därtill ingår samverkan med riksorganisationen Skogen i Skolan som samordnare för Västerbottens län samt samverkan med andra aktörer, institutioner och organisationer inom skogsnäringen. Tjänsten är ett vikariat på heltid och har Umeå (Skogens Hus) som stationeringsort. Bakom Mera Skog i Västerbotten står den samlade skogsnäringen i Västerbottens län. Dina ansökningshandlingar kommer att behandlas av en rekryteringsgrupp bestående av representanter från Holmen Skog, Norra Skogsägarna, SCA, Skogsstyrelsen samt Sveaskog. Vikariatet pågår från och med den 11 juni -2018 till 11 augusti - 2019.

Vem är du?

Vi ser att du har en högre akademisk examen, gärna med ett pedagogiskt inslag och/eller goda erfarenheter av liknande arbetsuppgifter. Det är en fördel om du erfarenhet av skol- och skogliga frågor. Du är en mycket god pedagog med förmåga att leda, inspirera, organisera och administrera. Som person ska du ha bred kunskap om skog och skogsbruk ur ett produktionsperspektiv. Därtill ska du vara en mycket god kommunikatör i både tal och skrift samt ha erfarenhet av webbpublicering och sociala medier. En förutsättning för att du ska lyckas är att du är drivande och har vana av självständigt arbete. Körkort klass B liksom tillgång till bil är ett krav.


 

Vill du veta mer?

Kontaktpersoner:
Verksamhetsledare/Regionsamordnare: Matilda Lingegård tfn: 072-147 54 37, e-post: matilda@meraskog.se

Ordförande: Birgitta Boström, tfn: 070-53 61 776, e-post: birgitta.bostrom@sca.com

Välkommen med din personliga ansökan och CV till: birgitta.bostrom@sca.com, skriv Mera skog i ämnesraden på mailet.

Sista ansökningsdag 2018-05-10. Mer information om verksamheten hittar du på www.meraskog.se.