ORT

Ospecificerad, Sverige

YRKESOMRÅDE

Examensarbete

ANSÖK SENAST

Examensarbete Till SCA Skog, Skogsvårdsavdelningen

Vi söker dig som vill vara med och utveckla hänsynen inom framtidens kulturskog.

Din nästa utmaning

Huvuddelen av SCA föryngringsavverkningar görs idag i skogar som uppkommit naturligt och som tidigare dimensionsavverkats eller blädats. Uppkomst och skötselhistorik i dessa bestånd är påtagligt mer varierad än den generation av skog som sedan 1950-talet skapats efter föryngringsavverkning (kulturskogar). SCA kommer under de närmaste decennierna i ökande omfattning avverka kulturskogar. 


SCAs ambition är idag att lämna miljöhänsyn i samband med avverkningar som lever upp till branschens gemensamma målbilder för god miljöhänsyn. Miljöhänsynens faktiska omfattning (areal hänsynsytor, volym kvarvarande virke) följs upp och är därför väl känd inom företaget för dagens skogar. Under 2017 uppgick naturhänsynen till 13 % av arealen som planerades för avverkning, vilket kan jämföras med att branschen som helhet lämnar ca 8 % (Skogsstyrelsen, 2015). Vid en successiv övergång till avverkning av kulturskogar kommer beståndens inre strukturer av vara annorlunda än det vi nu är vana vid. En bibehållen inriktning av miljöhänsynen bör därför resultera i ett annat utfall av hänsyn räknat i areal och/eller kvarlämnad volym.


Vi vill undersöka hur framtidens miljöhänsyn kommer att se ut om vi bibehåller den ambition som målbilderna innebär. Det innebär fältstudier av naturhänsynens egenskaper i de bestånd som kommer att avverkas om 10-20 år jämfört med den skog som avverkas idag. Hur naturvärdena ser ut och hur avverkningsmöjligheterna påverkas ingår i jämförelsen. Vi vill även få förslag på hur hänsynen kan utvecklas genom t.ex. aktiv skötsel för att utveckla naturvärden.

Vem är du?

Vi söker dig som studerar till i första hand jägmästare eller skogsmästare. Du är intresserad av skogsvård- och naturvårdsfrågor och vill fördjupa din kunskap inom detta område, och omsätta dem praktiskt. Du har ett strukturerat arbetssätt, tar stort eget ansvar och drivs av att förbättra resultat. Din personlighet och ditt beteende samspelar med SCAs kärnvärden: Respekt, Högklassighet och Ansvar.


Stationeringsort är enligt överenskommelse och uppgiften utförs vid överenskommen tidpunkt.

Vill du veta mer?

För ytterligare information om tjänsten kontakta Anna Cabrajic, Skogsekolog 060-19 33 88 eller Karl Duvemo, Planeringsspecialist 060-19 33 26.


Facklig kontaktperson för Ledarna är Magnus Hamberg, telefon 0660-704 60, för Akademikerföreningen Lena Pettersson, telefon 060-19 31 61och för Unionen Pehr Rönnqvist, telefon 0911- 767 55.


Välkommen att skicka in din ansökan löpande, dock senast 2018-12-31 via www.sca.com. Arbetet kan utföras vid överenskommen tidpunkt och vi behandlar och läser ansökningarna löpande.

Om SCA

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.